Mal - programevaluering

Frå SAwiki
Versjonen frå 11. mai 2020 kl. 10:13 av Astko (diskusjon | bidrag)

For informasjon om innhold i programevaluering: Se UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1, 5-årig syklus -programevaluering for nærmere beskrivelse.

Det er utarbeidet mal for programevaluering og veiledning til evalueringen, med utgangspunkt i kapittel 4.1 i systembeskrivelsen, se vedlegg. Systembeskrivelsen og malen bygger på de kravene som er stilt til akkreditering av studieprogram som går fram av studiekvalitetsforskriftens §3-1 til 3-3, og i studietilsynsforskriftens §2-2.

Mal for programevalueringer

Programevalueringen skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase