Mal - programevaluering

Frå SAwiki
Versjonen frå 25. mai 2011 kl. 14:39 av Fnsbb (diskusjon | bidrag) (Oppretta sida med «Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvali…»)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).

Programrapportane skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.

Døme på oppsett av programevaluering:

Program xxx - programrapport 2010 vår

Framside:

 • Namn på program
 • Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
 • Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar

Innhald:

 • Innleiing
 • Oppsummerande statistikk – Søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent, fråfall, og karakterfordeling
 • Vurdering av studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla for studieprogrammet, faglege og sosiale aktivitetar
 • Om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med måla for studieprogrammet
 • Vurdering av gjennomføring
  • Praktisk gjennomføring
  • Strykprosent og fråfall
  • Karakterfordeling
  • Ressurstilgang
  • Studieinformasjon og dokumentasjon
  • Tilgang til relevant litteratur
 • Kommentarar til studentevalueringane
 • Oppfølging av tidlegare evalueringar
 • Institutt/programleiar si totale vurdering og forslag til forbetringar