Skilnad mellom versjonar av «Mal - programevaluering»

Frå SAwiki
(Oppretta sida med «Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvali…»)
 
 
(5 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).
 
  
Programrapportane skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.app.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.
+
For informasjon om innhold i programevaluering: Se [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystem-_systembeskrivelse.pdf UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1], 5-årig syklus -programevaluering for nærmere beskrivelse.  
  
==Døme oppsett av programevaluering:==
+
Det er utarbeidet mal for programevaluering og veiledning til evalueringen, med utgangspunkt i kapittel 4.1 i systembeskrivelsen, se vedlegg. Systembeskrivelsen og malen bygger de kravene som er stilt til akkreditering av studieprogram som går fram av studiekvalitetsforskriftens §3-1 til 3-3, og i studietilsynsforskriftens §2-2.
  
 +
==Mal for programevalueringer==
 +
* [[:Fil:Mal for programevalueringer.docx|Mal for programevalueringer]] (worddokument, 50 kb)
 +
* [[:File:Veiledning til programevalueringer mai20.docx|Veiledning til programevalueringer]] (worddokument, 44 kb)
  
===Program xxx - programrapport 2010 vår===
+
Programevalueringen skal registreres i [http://kvalitetsbasen.uib.no UiBs studiekvalitetsbase]
 
 
====Framside:====
 
<ul>
 
<li>Namn på program</li>
 
<li>Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når</li>
 
<li>Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar</li>
 
</ul>
 
====Innhald:====
 
<ul>
 
    <li>Innleiing</li>
 
    <li>Oppsummerande statistikk – Søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent, fråfall, og karakterfordeling</li>
 
    <li>Vurdering av studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla for studieprogrammet, faglege og sosiale aktivitetar</li>
 
    <li>Om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med måla for studieprogrammet</li>
 
    <li>Vurdering av gjennomføring</li>
 
<ul>
 
          <li>Praktisk gjennomføring</li>
 
          <li>Strykprosent og fråfall</li>
 
          <li>Karakterfordeling</li>
 
          <li>Ressurstilgang</li>
 
          <li>Studieinformasjon og dokumentasjon</li>
 
          <li>Tilgang til relevant litteratur</li>
 
</ul>
 
    <li>Kommentarar til studentevalueringane</li>
 
    <li>Oppfølging av tidlegare evalueringar</li>
 
    <li>Institutt/programleiar si totale vurdering og forslag til forbetringar</li>
 
</ul>
 

Siste versjonen frå 11. mai 2020 kl. 10:14

For informasjon om innhold i programevaluering: Se UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1, 5-årig syklus -programevaluering for nærmere beskrivelse.

Det er utarbeidet mal for programevaluering og veiledning til evalueringen, med utgangspunkt i kapittel 4.1 i systembeskrivelsen, se vedlegg. Systembeskrivelsen og malen bygger på de kravene som er stilt til akkreditering av studieprogram som går fram av studiekvalitetsforskriftens §3-1 til 3-3, og i studietilsynsforskriftens §2-2.

Mal for programevalueringer

Programevalueringen skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase