Mal - emneevaluering

Frå SAwiki
Versjonen frå 27. juni 2011 kl. 14:09 av Fnsbb (diskusjon | bidrag)

Denne teksten er tilgjengelig som et nedlastbart word-dokument.

Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).

Retningslinjer for emneevalueringer er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet:

http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering/emneevaluering

Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase: http://kvalitetsbasen.uib.no


Døme på oppsett av emneevaluering

Emne001 - emnerapport 2010 vår

Framside:

 • Emnekode og namn
 • Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
 • Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar

Innhold

 • Innleiing
 • Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
 • Oppfølging av tidlegare evalueringar
 • Faglærers vurdering av gjennomføring
  • Praktisk gjennomføring
  • Strykprosent og fråfall
  • Karakterfordeling
  • Studieinformasjon og dokumentasjon
  • Tilgang til relevant litteratur
  • Faglærar si vurdering av rammevilkåra
   • Lokale og undervisningsutstyr
   • Andre forhold
  • Faglærar si kommentar til studentevalueringane
  • Metode - gjennomføring
  • Oppsummering av innspel
  • Ev. undervegstiltak
  • Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak