Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

Frå SAwiki
s
 
Line 1: Line 1:
 
<div style="width:700px">
 
<div style="width:700px">
Denne teksten er også tilgjengelig som et [[Fil:Emneevaluering.doc | nedlastbart word-dokument]].
 
  
Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).  
+
Emneevalueringer er omtalt i [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystem-_systembeskrivelse.pdf UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse,  kapittel 4.1], 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.  
  
Retningslinjer for emneevalueringer er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet:
+
Emneevaluering skal minst omfatte:
 +
* beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
 +
* oppfølging av tidligere evalueringer
 +
* studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
 +
* erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
 +
* strykprosenten på emnet
 +
* eventuell fagfellevurdering
 +
* vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 +
* en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
 +
* i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende
  
[http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetshandboka/evaluering-av-undervisningstiltak-og-studietilbod/emneevaluering http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetshandboka/evaluering-av-undervisningstiltak-og-studietilbod/emneevaluering]
+
Emneevalueringene skal registreres i [http://kvalitetsbasen.uib.no UiBs studiekvalitetsbase].
 
 
Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase:
 
[http://kvalitetsbasen.uib.no http://kvalitetsbasen.uib.no]
 
 
 
==Studentstatistikk==
 
Statistikk for emner kan hentes fra FS. Anbefalte rapporter å bruke i evalueringsarbeidet er
 
* FS580.001 Resultatfordeling
 
* FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne
 
 
 
Rapportene foreligger som PDF-dokumenter. FS-rapportene skal ikke registreres i studiekvalitetsbasen som frittstående dokumenter, men kan legges inn i emnerapportene som vedlegg. PDF-dokumenter kan ikke uten videre legges inn i Word, men må limes inn via systemets [http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-vista/What-is-Clipboard utklippstavle]. Åpne FS-rapporten i PDF-leseren. I PFD-leseren, velg "Copy to clipboard" via "Edit"-menyen. Gå tilbake til emnerapporten og plasser markøren der du ønsker vedlegget. Velg "Lim inn utvalg" ("Paste special" i engelsk versjon) fra "Edit/Rediger"-menyen i Word 2003/OpenOffice, eller "Home"-fanen i office 2007/2010. I dialogboksen for innliming, velg "Windows metafile" eller "bitmap"-format. PDF-dokumentet (FS-rapporten) vil da limes inn som et bilde i Word/Openoffice writer.
 
 
 
==Forslag til disposisjon av emnerapport==
 
 
 
<ul>
 
<li>Framside
 
<ul>
 
<li>Tittel: emnekode, navn, undervisningsperiode evalueringen dekker</li>
 
<li>Navn på emneansvarlig</li>
 
<li>Hvilke styringsorgan har behandlet evalueringen og når. Referanse til eventuelle saksforelegg og saksprotokoller, oppsummering av innspill fra behandlingen</li>
 
<li>Vedlegg: FS-rapport emnestatistikk</li>
 
</ul>
 
<li>Innledning
 
<ul>
 
<li>Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer</li>
 
<li>Emnets læringsutbyttebeskrivelse</li>
 
</ul>
 
<li>Faglærers vurdering av </li>
 
<ul>
 
<li>Undervisnings- og vurderingsformer</li>
 
<li>Litteraturliste</li>
 
</ul>
 
<li>Studentstatistikk</li>
 
<ul><li>Vurderings- og undervisningsmeldte</li>
 
<li>Strykprosent og frafall</li>
 
<li>Karakterfordeling</li>
 
</ul>
 
<li>Rammevilkår</li>
 
<ul>
 
<li>Lokale og undervisningsutstyr</li>
 
<li>Andre forhold</li>
 
</ul>
 
<li>Studentevalueringer</li>
 
<ul><li>Metode – gjennomføring</li>
 
<li>Studentenes vurderinger og tilbakemeldinger</li>
 
<li>Faglærers kommentar</li>
 
</ul>
 
<li>Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)</li>
 
<li>Faglærers samlede vurderinger med eventuelle forslag til endringer</li>
 
</ul>
 

Siste versjonen frå 11. mai 2020 kl. 10:23

Emneevalueringer er omtalt i UiBs kvalitetssystem for utdanningene- systembeskrivelse, kapittel 4.1, 3-årig syklus - emneevaluering for nærmere beskrivelse.

Emneevaluering skal minst omfatte:

  • beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse valgene.
  • oppfølging av tidligere evalueringer
  • studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
  • erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte
  • strykprosenten på emnet
  • eventuell fagfellevurdering
  • vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
  • en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene for emne og program
  • i tilfeller der det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet, skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende

Emneevalueringene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase.