Skilnad mellom versjonar av «Lokal styringsgruppe for FS ved UiB»

Frå SAwiki
s (25 versjonar)
 
(16 mellomliggjande versjonar av éin annan brukar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
Her finner du innkallinger og referater knyttet til UiBs styringsgruppe for FS.
+
===Sammensetning og mandat===
 +
''Sist revidert og vedtatt på møte 27.11.2007''
  
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 +
 +
Styringsgruppen er sammensatt av leder (utdanningsdirektøren eller den utdanningsdirektøren utpeker) og en fast representant fra hvert av fakultetene, fortrinnsvis seksjonsleder for studiesaker. SEVU og Personal- og økonomiavdelingen har hver sin observatør i gruppen.
 +
 +
# Styringsgruppen har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Felles Studentsystem (FS) ved Universitetet i Bergen og rapporterer til systemeier.
 +
# Gruppen skal overvåke kvalitetssikringen av data i FS som en kontinuerlig prosess. Kvalitetssikringen av data som rapporteres til DBH skjer i separate møter.
 +
# Gruppen skal vurdere saker som gjelder integrasjon med annen funksjonalitet/andre system. 
 +
# Gruppen skal være løpende orientert om FS-møter på nasjonalt nivå (styre og nasjonale arbeidsgrupper der UiB er representert) og lokale brukergrupper. Om nødvendig kan gruppa be om at lokale representanter stiller på møter i styringsgruppa for å orientere om aktuelle saker.
 +
# Det opprettes brukergrupper etter behov. Styringsgruppen fastsetter mandat og utpeker leder for brukergruppene. Fakultetene peker ut sine medlemmer i de ulike gruppene.
 +
 +
Utdanningsavdelingen v/ Seksjon for fellestjenester ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. UA oppretter en intern koordineringsgruppe for FS.
 +
 +
Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.
 +
 +
</div>
  
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
+
===Møtepapirer===
===Møte 23. november 2007===
+
====Møte 23. november 2007====
 
*[[Filpeikar:Fsstgr innkalling 27.11.07.pdf|Innkalling]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr innkalling 27.11.07.pdf|Innkalling]]
 +
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_03-07_Kart_-_FS-Styringsstruktur_ny.ppt.pdf‎|Sak 03/07 - Nytt mandat for styringsgruppen og FS-styringsstruktur (Kart FS-styringsstruktur)]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_04-07_Referat_FS.pdf|Sak 04/07 - Referat fra FS-arbeidsgruppemøte 12. og 13 juni 2007]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_04-07_Referat_FS.pdf|Sak 04/07 - Referat fra FS-arbeidsgruppemøte 12. og 13 juni 2007]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_05-07_-_Forslag_til_endringer_i_det_nye_mandatet.pdf|Sak 05/07 - Forslag til endringer i det nye mandatet]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_05-07_-_Forslag_til_endringer_i_det_nye_mandatet.pdf|Sak 05/07 - Forslag til endringer i det nye mandatet]]
 +
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_06-07_Superbrukere_for_Felles_Studentssystem.pdf|Sak 06/07 - Revitalisering av superbrukerrollen knyttet til FS]]
 +
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_07-07_FS-07-027_Rutinebeskrivelser_drgrad.pdf‎|Sak 07/07 - Godkjenning av rutinebeskrivelse for doktorgrad]]
 +
*[[Filpeikar:FSstgr_protokoll_27.11.2007.doc|Protokoll]]
  
 
+
====Møte 31. mars 2008====
</div>
+
*[[Filpeikar:Fsstgr_Innkalling_og_saksliste_31_03.pdf|Innkalling]]
 
+
*[[Filpeikar:Fsstgr_sak_02-08_status_redusere_studieprogram.pdf|Sak 02/08 - Status: redusere studieprogram i DBH]]
 +
*[[Filpeikar:FSstgr_protokoll_31.03.2008.doc‎|Protokoll]]
 
[[Kategori:Felles studentsystem (FS)]]
 
[[Kategori:Felles studentsystem (FS)]]
[[Kategori:Stubb]]
 

Siste versjonen frå 26. april 2010 kl. 14:22

Sammensetning og mandat

Sist revidert og vedtatt på møte 27.11.2007

Styringsgruppen er sammensatt av leder (utdanningsdirektøren eller den utdanningsdirektøren utpeker) og en fast representant fra hvert av fakultetene, fortrinnsvis seksjonsleder for studiesaker. SEVU og Personal- og økonomiavdelingen har hver sin observatør i gruppen.

  1. Styringsgruppen har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Felles Studentsystem (FS) ved Universitetet i Bergen og rapporterer til systemeier.
  2. Gruppen skal overvåke kvalitetssikringen av data i FS som en kontinuerlig prosess. Kvalitetssikringen av data som rapporteres til DBH skjer i separate møter.
  3. Gruppen skal vurdere saker som gjelder integrasjon med annen funksjonalitet/andre system.
  4. Gruppen skal være løpende orientert om FS-møter på nasjonalt nivå (styre og nasjonale arbeidsgrupper der UiB er representert) og lokale brukergrupper. Om nødvendig kan gruppa be om at lokale representanter stiller på møter i styringsgruppa for å orientere om aktuelle saker.
  5. Det opprettes brukergrupper etter behov. Styringsgruppen fastsetter mandat og utpeker leder for brukergruppene. Fakultetene peker ut sine medlemmer i de ulike gruppene.

Utdanningsavdelingen v/ Seksjon for fellestjenester ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. UA oppretter en intern koordineringsgruppe for FS.

Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.