Skilnad mellom versjonar av «Lokal styringsgruppe for FS ved UiB»

Frå SAwiki
Line 19: Line 19:
 
Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.
 
Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.
  
 
Her finner du innkallinger og referater knyttet til UiBs styringsgruppe for FS.
 
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
  
 
</div>
 
</div>
  
 +
===Møtepapirer===
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
 
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF; align:right;">
  
===Møte 23. november 2007===
+
====Møte 23. november 2007====
 
*[[Filpeikar:Fsstgr innkalling 27.11.07.pdf|Innkalling]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr innkalling 27.11.07.pdf|Innkalling]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_03-07_Kart_-_FS-Styringsstruktur_ny.ppt.pdf‎|Sak 03/07 - Nytt mandat for styringsgruppen og FS-styringsstruktur (Kart FS-styringsstruktur)]]
 
*[[Filpeikar:Fsstgr_Sak_03-07_Kart_-_FS-Styringsstruktur_ny.ppt.pdf‎|Sak 03/07 - Nytt mandat for styringsgruppen og FS-styringsstruktur (Kart FS-styringsstruktur)]]

Versjonen frå 28. november 2007 kl. 10:06

Sammensetning og mandat

Styringsgruppen er sammensatt av leder (utdanningsdirektøren eller den utdanningsdirektøren utpeker) og en fast representant fra hvert av fakultetene, fortrinnsvis seksjonsleder for studiesaker. SEVU og Personal- og økonomiavdelingen har hver sin observatør i gruppen.

  1. Styringsgruppen har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Felles Studentsystem (FS) ved Universitetet i Bergen og rapporterer til systemeier.
  1. Gruppen skal overvåke kvalitetssikringen av data i FS, både som en kontinuerlig prosess. Kvalitetssikringen av data som rapporteres til DBH skjer i separate møter.
  1. Gruppen skal vurdere saker som gjelder integrasjon med annen funksjonalitet/andre system.
  1. Gruppen skal være løpende orientert om FS-møter på nasjonalt nivå (styre og nasjonale arbeidsgrupper der UiB er representert) og lokale brukergrupper. Om nødvendig kan gruppa be om at lokale representanter stiller på møter i styringsgruppa for å orientere om aktuelle saker.
  1. Det opprettes brukergrupper etter behov. Styringsgruppen fastsetter mandat og utpeker leder for brukergruppene. Fakultetene peker ut sine medlemmer i de ulike gruppene.

Utdanningsavdelingen v/ Seksjon for fellestjenester ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen. UA oppretter en intern koordineringsgruppe for FS.

Gruppen har normalt 2-3 møter hvert semester.


Møtepapirer