Integrasjon og dataflyt

Frå SAwiki
Den utskrivbare versjonen er ikkje lenger støtta eller kan ha rendring-feil. Oppdater eventuelle bokmerke i nettlesaren din og bruk den vanlege utskriftsfunksjon til nettlesaren i staden.

De administrative informasjonssystemene ved UiB henger tett sammen og mye data blir sendt mellom de, med Felles studentsystem (FS) som et sentralt knutepunkt. For å forklare samenhengene inneholder denne siden informasjon og illustrasjoner som kan være til hjelp i å gjøre rede for integrasjonen og dataflyten mellom systemene.

Felles studentsystem (FS) inneholder informasjon om emner, undervisningsaktiviteter, studieprogram, klasser, eksamen og studenten.

Illustrasjon 1 : Studentenes ferd gjennom systemet
Illustrasjon 2 : Eksamen eller ein oppgave
Illustrasjon 3 : Samenheng mellom alle systemer
Illustrasjon 4 : Opptak

Rapporten finnast på fillageret til UA:

  • P:\INFO\prosjekter\dataflyt\Rapport frå Workshop 10-11 mai 2007.doc


Om dataflyten

Om integrasjon

Workshop om integrasjon og dataflyt

Lenker