Infotyper på emner

Frå SAwiki
Versjonen frå 4. januar 2017 kl. 07:29 av Jjo062 (diskusjon | bidrag)

Mal per desember 2016

<tbody></tbody>
InfotypeNorsk Engelsk
EB_POENGStudiepoeng, omfangECTS Credits
EB_NIVAStudienivå (studiesyklus)Level of Study
EB_FULLDELFulltid/deltidFull-time/Part-time
EB_SPRAKUndervisningsspråkLanguage of Instruction
EB_UNDSEMUndervisningssemesterSemester of Instruction
EB_UNDSTEDUndervisningsstadPlace of Instruction
EB_INNHOLDMål og innhaldObjectives and Content
EB_UTBYTTELæringsutbyteLearning Outcomes
EB_KRAVKrav til forkunnskaparRequired Previous Knowledge
EB_ANBKRAVTilrådde forkunnskaparRecommended Previous Knowledge
EB_SPREDUKStudiepoengsreduksjonCredit Reduction due to Course Overlap
EB_STUDRETKrav til studierettAccess to the Course
EB_ARBUNDArbeids- og undervisningsformerTeaching and learning methods
EB_UNDMETOUndervisningsformer og omfang av organisert undervisningTeaching Methods and Extent of Organized Teaching
EB_OBLIGATObligatorisk undervisningsaktivitetCompulsory Assignments and Attendance
EB_VURDERIVurderingsformerForms of Assessment
EB_HJELPEMHjelpemiddel til eksamenExamination Support Material
EB_K-SKALAKarakterskalaGrading Scale
EB_FAGOVLFagleg overlappSubject Overlap
EB_EKSSEMVurderingssemesterAssessment Semester
EB_LEREMLitteraturlisteReading List
EB_EVALUEREmneevalueringCourse Evaluation
EB_PROGANSProgramansvarlegProgramme Committee
EB_EMNANSVEmneansvarlegCourse Coordinator
EB_ADMANSVAdministrativt ansvarlegCourse Administrator
EB_KONTAKTKontaktinformasjonContact Information
EB_INSTITUInstituttDepartment