Infotyper på emner

Frå SAwiki
Versjonen frå 20. desember 2016 kl. 09:40 av Jjo062 (diskusjon | bidrag)

Mal per desember 2016 EB_POENG Studiepoeng, omfang ECTS Credits EB_NIVA Studienivå (studiesyklus) Level of Study EB_FULLDEL Fulltid/deltid Full-time/Part-time EB_SPRAK Undervisningsspråk Language of Instruction EB_UNDSEM Undervisningssemester Semester of Instruction EB_UNDSTED Undervisningsstad Place of Instruction EB_INNHOLD Mål og innhald Objectives and Content EB_UTBYTTE Læringsutbyte Learning Outcomes EB_KRAV Krav til forkunnskapar Required Previous Knowledge EB_ANBKRAV Tilrådde forkunnskapar Recommended Previous Knowledge EB_SPREDUK Studiepoengsreduksjon Credit Reduction due to Course Overlap EB_STUDRET Krav til studierett Access to the Course EB_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer Teaching and learning methods EB_UNDMETO Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning Teaching Methods and Extent of Organized Teaching EB_OBLIGAT Obligatorisk undervisningsaktivitet Compulsory Assignments and Attendance EB_VURDERI Vurderingsformer Forms of Assessment EB_HJELPEM Hjelpemiddel til eksamen Examination Support Material EB_K-SKALA Karakterskala Grading Scale EB_FAGOVL Fagleg overlapp Subject Overlap EB_EKSSEM Vurderingssemester Assessment Semester EB_LEREM Litteraturliste Reading List EB_EVALUER Emneevaluering Course Evaluation EB_PROGANS Programansvarleg Programme Committee EB_EMNANSV Emneansvarleg Course Coordinator EB_ADMANSV Administrativt ansvarleg Course Administrator EB_KONTAKT Kontaktinformasjon Contact Information EB_INSTITU Institutt Department