Informasjon til brukerne av Thormøhlens gt. 51

Frå SAwiki
Versjonen frå 4. november 2014 kl. 11:34 av Astbg (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

UNIVERSITETET I BERGEN

Eiendomsavdelingen


Til UiBs brukere i Thormøhlens gate 51

Saksnr. 07/12999/JN 20.09.2007

ADGANG TIL OG BRUK AV UNDERVISNINGSROMMENE I THORMØHLENS GATE 51

Universitetet leier undervisningsrom i Thormøhlens gate 51. VILVITE har lokaler i 1. etasje i samme bygg.

I byggets mezzanin-etasje leier universitetet auditoriet mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 0800 – 1630. I 2. etasje leies 4 grupperom, hvert med ca 10 plasser, og 4 konferanserom, hvert med ca 30 plasser.

Rommene er knyttet til UiBs adgangskontrollsystem.

Det er ikke etablert noen felles resepsjon for bygget. Resepsjonen i 1. etasje er for VILVITEs besøkende.


Hvordan få adgang til undervisningsrommene?

Forelesere og andre UiB-brukere kan få adgang med UiBs nøkkelkort. Nøkkelansvarlig for det aktuelle instituttet/enheten må ta kontakt med kortsenteret for å få adgang lagt inn i forelesers/brukers nøkkelkort.


Hva gjør du om du ikke kommer inn?

Ansatte i disse brukermiljøene har fått lagt inn tilgang på sine kort: • Det juridiske fakultet • Det humanistiske fakultet • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ansatte ved de øvrige fakulteter/avdelinger må via nøkkelansvarlig i god tid på forhånd ta kontakt med kortsenteret for å få lagt inn adgang i kortet.

Om du kommer til bygget og ikke har ordnet med adgang til det rommet du skal bruke, kommer du ikke inn.

Du kan ringe til kortsenteret tlf 55 589907 i tiden 0800 – 1500 for å få ordnet adgang. Etter kl 1500 kan du ringe til UiB sin døgnbemannede vakttelefon 55580000. Vaktselskapet kan komme til stedet for å låse opp, forutsatt at vekter ikke er opptatt med andre oppaver som må prioriteres. Det betyr med andre ord at dersom vekter ikke kan komme, vil en bruker uten kort ikke komme seg inn i rommet.


Kan VILVITE sin resepsjon hjelpe?

Vil Vite er selv leietaker i bygget og har ikke ansvar for eller tilgang til universitetets lokaler. Om du kommer til bygget og ikke har fått ordnet med adgangskort skal du derfor ikke henvende deg til resepsjonen.

Resepsjonen kan ikke gi informasjon om hvor undervisning skal foregå og heller ikke påta seg omvisning i rommene.


Resepsjonen har ikke tilgang til informasjon om hvor UiBs undervisning skal foregå. Slik informasjon får du fra http://rom.uib.no/ukesoversikter/rom.


Brukerstøtte på AV-utstyr i undervisningsrommene

IT-avdelingens IT-assistenter har brukerstøtte på AV-utstyret i auditoriet og undervisningsrommene. Vi anbefaler at forelesere kontakter IT-assistenten for avtale, demonstrasjon og opplæring i bruk av utstyr i alle rom.

Auditoriet er utstyrt med stasjonær pc med DVD-spiller som er koplet til videokanon. Dette er en UiB-pc, der man bruker sin UiB-konto. VILVITE har også en egen pc koblet til videokanonen. Ellers er det trådløst nett i rommet, eduroam og UiB-guest.

Undervisningsrommene i 2. etasje (konferanserommene og grupperommene) har både trådløst nett, eduroam og UiB-guest, og nett-tilgang fra punkt i veggen.

Konferanserommene har UiB-pc der man bruker sin UiB-konto.

IT-assistentene holder til på Høyteknologisenteret. Avstanden er derfor ikke lang, men rommene i Thormøhlens gate 51 kommer i tillegg til de rommene IT-assistentene allerede har støtte i. Foreleser bør kontakte pc-vaktene i god tid for opplæring.

For kontakt med IT-assistentene

e-post: pcvakt.matnat@uib.no telefon: 555 89405


Bestilling av mat

Eurest Personalkantiner betjener kantinen ”VilSpise” i bygget. Dersom det skal holdes arrangement med servering i fellesarealet på Mezzaninen eller i kantineområdet, skal plass reserveres og mat bestilles hos Eurest telefon 55 543770. Det er ikke tillatt å bestille mat fra andre leverandører for bespisning i disse arealene.

Rydding av lokalene

Brukerne må sette møbler og inventar tilbake i opprinnelig posisjon før rommet forlates. Alle former for avfall skal anbringes i avfallsbøtter. Ev. kopper/glass/fat ol. Som er tatt med fra kantinen skal bringes tilbake til kantinen. UiB har ingen ordning med tilsyn/rydding i lokalet; det er brukers ansvar.


Kopiering, telefon etc.

UiB har ikke fasiliteter for kopiering, telefaks, printer, telefon ol. i bygget. Det er heller ingen avtale med øvrige leietakere om å yte slike tjenester til UiBs brukere.


Informasjon om undervisningssted m.m. Resepsjonen har ikke tilgang til informasjon om hvor UiBs undervisning skal foregå. Slik informasjon får du fra http://rom.uib.no/ukesoversikter/rom.


Oppslag

Det er ikke tillatt å informere deltakere ved å henge opp løse lapper og lignende i fellesarealer.Med vennlig hilsen


Agnethe Erstad Larsen konst. eiendomsdirektør


Jostein Nyseth seniorkonsulent