Skilnad mellom versjonar av «Eksport av utdanningsdata til utdanning.no»

Frå SAwiki
Line 61: Line 61:
 
|prg-studentPlaces
 
|prg-studentPlaces
 
|Antall studieplasser evt. åpent studium
 
|Antall studieplasser evt. åpent studium
|Rekrutteringskategori
+
|B_RE_PLASS / Antall studieplassar
 
|-
 
|-
 
|prg-studyAbroad
 
|prg-studyAbroad

Versjonen frå 17. januar 2011 kl. 15:10

UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.

CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til SP_YRKESE (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen SP_YRKESE visess da under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.

Cdmelementkode Cdmelementbeskrivelse Infotype
Prg-admissionDescription Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke RE_SØKNA / Søknadsprosedyre
prg-degree Kvalifikasjon etter fullført program SP_GRADEN / Graden
prg-formalPrerequisites Krav til forkunnskap SP_OPPTAK / Opptakskrav
prg-formOfTeaching Undervisningsmetode for programmet SP_UNDMETO / Undervisningsmetodar
prg-learningObjectives Beskrivelse av mål og læringsutbytte SP_UTBYTTE / Læringsutbyte/resultat
prg-level Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv. Fast felt
prg-profession Karrieremuligheter SP_YRKESE Yrkesvegar
prg-programDescription Generell beskrivelse av programmet SP_INNHOLD / Mål og innhald
prg-programDuration Antall semester varighet for programmet Fast felt
Prg-programIntroduction Kort beskrivelse av programmet B_RE_INTRO / Introduksjon
prg-programStructure Beskrivelse av programoppbyggingen SP_REKKEFO / Rekkefølje for emne i studiet
Prg-qualificationDescription Beskrivelse av studiets mål og læringsutbytte (DS 3.1) Fast felt
Prg-recommendedPrerequisites Anbefalt forkunnskap SP_ANBFORK / Tilrådde forkunnskapar
prg-studentPlaces Antall studieplasser evt. åpent studium B_RE_PLASS / Antall studieplassar
prg-studyAbroad Utenlandsstudier/Studentutveksling SP_DELSTUD / Delstudium i utlandet
prg-studyQualification Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til SP_KOMPETA / Kompetanse for vidare studium


Vedtatt av Redaksjonsrådet for studieinformasjon, 13. september 2010 (Sak 07/2010)