Skilnad mellom versjonar av «Eksport av utdanningsdata til utdanning.no»

Frå SAwiki
Line 10: Line 10:
 
|Prg-admissionDescription
 
|Prg-admissionDescription
 
|Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke
 
|Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke
|RE_SØKNA / Rekrutteringskategori
+
|RE_SØKNA / Søknadsprosedyre
 
|-
 
|-
 
|prg-degree
 
|prg-degree

Versjonen frå 17. januar 2011 kl. 14:33

UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.

CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til B_RE_YRKES (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen B_RE_YRKES blir da vist under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.


Cdmelementkode Cdmelementbeskrivelse Infotype
Prg-admissionDescription Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke RE_SØKNA / Søknadsprosedyre
prg-degree Kvalifikasjon etter fullført program SP_GRADEN / Graden
prg-formalPrerequisites Krav til forkunnskap SP_OPPTAK / Opptakskrav
prg-formOfTeaching Undervisningsmetode for programmet SP_UNDMETO / Undervisningsmetodar
prg-learningObjectives Beskrivelse av mål og læringsutbytte SP_UTBYTTE / Læringsutbyte/resultat
prg-level Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv. Fast felt
prg-profession Karrieremuligheter SP_YRKESE Yrkesvegar
prg-programDescription Generell beskrivelse av programmet SP_INNHOLD / Mål og innhald
prg-programDuration Antall semester varighet for programmet Fast felt
Prg-programIntroduction Kort beskrivelse av programmet Rekrutteringskategori
prg-programStructure Beskrivelse av programoppbyggingen SP_REKKEFO / Rekkefølje for emne i studiet
Prg-qualificationDescription Beskrivelse av studiets mål og læringsutbytte (DS 3.1) Fast felt
Prg-recommendedPrerequisites Anbefalt forkunnskap SP_ANBFORK / Tilrådde forkunnskapar
prg-studentPlaces Antall studieplasser evt. åpent studium Rekrutteringskategori
prg-studyAbroad Utenlandsstudier/Studentutveksling SP_DELSTUD / Delstudium i utlandet
prg-studyQualification Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til SP_KOMPETA / Kompetanse for vidare studium


Vedtatt av Redaksjonsrådet for studieinformasjon, 13. september 2010 (Sak 07/2010)