Diploma Supplement - ny løsning våren 2014

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

I versjon 7.4 av FS som ble installert på UiB i desember 2013 var det med støtte for produksjon av Diploma Supplement etter forslag til mal vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (se brev fra UHR om «Mal for vitnemål og vitnemålstillegg– status» hos UHR med tilhørende vedlegg).

SA har utarbeidet en oppstartsveiledning som i detalj forklarer hva som er gjort og hva som må gjøres for å ta i bruk den nye løsningen.

Last ned veiledningen her.