Diploma Supplement

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

GENERELT

Diploma Supplement (DS) er et tillegg til vitnemålet som utstedes fra UiB. Det er laget for å gi en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd. Det erstatter ikke studentens vitnemål, men supplerer dette.

DS følger et fast oppsett og er inndelt i 8 seksjoner. Seksjon 8, som beskriver landets system for høyere utdanning, er en fast felles tekst for alle DS i det landet det gjelder.

Norge har fra og med våren 2002 innført lovbestemt automatisk utstedelse av Diploma Supplement til alle som får vitnemål for fullført utdanning (UH-lovens § 53.1).

For mer informasjon om Diploma Supplement, se EU-kommisjonens nettsider om dette og spesielt dette dokumentet som gir fyldig informasjon om hva som skal beskrives under hvert punkt i Diploma Supplement.

Hvor i FS hentes informasjonen som kommer ut på studentens Diploma Supplement?

Under listes det opp for hvert punkt i Diploma Supplement hvor informasjonen hentes fra i FS.

DS innholdsbeskrivelse.gif