Brukerstøtte for FS

Frå SAwiki

Brukerstøtte for Felles Studentsystem (FS)

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning yter brukerstøtte til alle FS-brukere men det er naturlig å først forhøre seg med fakultetet om de kan hjelpe. Fakultetet har et spesielt ansvar for å bygge opp sentral FS-kompetanse. Oversikt over superbrukere:Vi har flyttet brukerdokumentasjonen for FS til Mitt UiB:


https://mitt.uib.no/courses/9257
FS-brukerstøtte er organisert som en vaktordning der "vakthavende" kan nåes på 8 47 10 (innenfor normal arbeidstid) eller på epost til fs-hjelp@uib.no