Bruk av resultatutveksling

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

Innhenting av eksterne resultater

Resultatutveksling i FS gjør det mulig å automatisk hente inn ekstern utdanning for studenter som har samtykket til det. Foreløpig er det kun lagt tilrette for innhenting fra norske institusjoner (men det arbeides med å utvide dette til nordiske land og Italia i første omgang). En oppdatert oversikt over de norske institusjonene som er med på ordningen finnes på FSAT sine websider.

Samtykke

For at det skal være mulig å innhente vurderingsresultater må studenten ha samtykket til at slik innhenting kan skje. Samtykke kan han velge å gi i forbindelse med semesterregistrering på Studentweb. Samtykket blir lagret i FS og fører til at knappen "Hent ekstern norsk utdanning" blir tilgjengelig i bildene "Godkjenningssak samlebilde" og "Person Eksternstudium". En trenger med andre ord ikke kontrollere om studenten har samtykket til innhenting. Dersom samtykke ikke foreligger, er det heller ikke mulig å hente resultater (knappen er "grået ut").

Hva hentes av resultater?

Uavhengig av om en bruker knappen "Hent ekstern norsk utdanning" fra bildet "Godkjenningssak samlebilde" (som kan være knyttet til en eller flere eksterne institusjoner) eller bildet "Person Eksternstudium" (som bare er knyttet til en ekstern institusjon) vil det hentes eksterne vurderingsresultater fra alle institusjoner opplistet på websiden nevnt ovenfor.

Det betyr at det vil opprettes nye forekomster i bildet "Person eksterstudium" dersom den hentet resultater fra en ellere flere institusjoner som ikke allerede var opprettet på studenten. Det greieste er å gjøre et nytt søk på studenten i bildet "Person eksternstudium" og bla seg igjennom treffene for å se hva som ble hentet.

Normalt tar hentingen ca. 1 minutt.

Kontroll av mottatte resultater

Dersom det ble hentet inn eksterne resultater knyttet til en eller flere institusjoner hvor det allerede fantes manuelt registrerte resultater, så vil feltet "Krever kontroll" være utfylt med en J.

Dersom dette er tilfelle må en utføre noen steg til:

Dersom det manuelt registrerte resultatet er benyttet i et utstedt vitnemål trenger du ikke gjøre noe mer med dette.

Dersom det manuelt registrerte resultatet ikke er benyttet i et utstedt vitnemål kan det slettes. For å kunne slette et slikt manuelt registrert resultat, må det først fjernes fra studentens utdanningsplaner (dersom det er brukt i en utdanningsplan). Dette gjøres ved å bytte ut det manuelt registrerte resultatet med det automatisk importerte.

Når man har kontrollert dette (og gjort eventuelle nødvendige endringer) setter man en J i feltet "Kontrollert" i øvre del av bildet. Det vil senere bli utviklet en form for varsling som gjør at en kan fange opp og holde kontroll på de eksterstudiene som krever kontroll og som ikke ennå er kontroller.

Gruppering av innhentede resultater

I følge den nasjonale vitnemålsmalen bør karakterutskriftene som inngår i vitnemål og Diploma Supplement så langt det er mulig vise de resultatene som studenten faktisk har avlagt - med original emnekode og emnenavn. Dersom resultatene som skal innpasses består av svært mange småemner og en av praktiske årsaker ønsker å gruppere disse i en manuelt registrert eksamen, så er det selvsagt mulig.

En oppretter da en ny manuelt registrert rad i bildet og gir denne antall studiepoeng som tilsvarer summen av småemnene og så innpasser man denne. På hvert av småemnene som inngår bør man da angi radnummeret til den manuelt registrerte "sekkeposten" (angis i feltet "Inngår i (for utd.plan")), slik at FS vet hvilke emner det er som inngår i denne.

Relevante lenker