Administrering av vurdering

Frå SAwiki
Versjonen frå 24. februar 2016 kl. 15:29 av Tes021 (diskusjon | bidrag) (→‎Oppsett)

Innlogging

Login eng.png

Du logger inn ved å gå til eksamen.uib.no/admin.

Dersom du er ansatt ved UiB og har en vanlig brukerkonto, logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord på UiB ("Logg inn med Feide"). Dersom du får opp beskjeden "Access denied" mangler du rettigheter i Inspera, vennligst ta kontakt gjennom Issuetracker og meld fra om hvilke rettigheter du har bruk for (administrator, forfatter eller sensor).


Dersom du er ekstern sensor logger du inn via "Registrert bruker" med brukernavn og passord som blir sendt i separat epost. Dersom du har problemer med passordet, eller ikke husker passordet benytt "Glemt passord" funksjonen eller ta kontakt med instituttet hvor du er oppnevnt som sensor.

Bakgrunnsdata i FS

Hva må ligge i FS? Når må det ligge i FS?

Digitalt eksamenssystem

For at du skal kunne sette opp en eksamen i Inspera for et emne, og den vurderingskombinasjonen det gjelder, må Inspera ligge som digitalt eksamenssystem i Vurderingskombinasjon samlebilde for den aktuelle vurderingskombinasjonen. Dette gjøres normalt ved fakultetet (test i FS om du har rettigheter til å gjøre det selv). Planlagt oppdatering i FS er at digitalt eksamenssystem skal settes i Vurderingsenhet samlebilde (og ikke på Vurderingskombinasjonen som tidligere). Se bilde under.

Eksamenssystem.png

Vurderingsenhet samlebilde

Når du oppretter en prøve i Inspera for en eksamen, er det viktig at informasjon om eksamen er på plass i FS. Se bilde under.

  • Eksamensdato, klokkeslett og varighet må være korrekt lagt inn i Vurderingsenhet samlebilde. Eksamensoppgavene blir tilgjengelig i Inspera for studentene ut fra det som ligger her.

Vurderingsenhet.png

Skal du sette opp en prøve for hjemmeeksamen over flere dager eller oppgaveinnlevering, bruker du feltene «Uttak» og «Frist innlevering» for å styre åpningstid og lukketid for prøven i Inspera. 

Sette opp en eksamen i Inspera

Eksamensoppgaven legges i et oppgavesett i Inspera, i modulen «Oppgaver». Eksamensoppgaven skal så gjøres tilgjengelig for studentene på et emne i tidsrommet for eksamen, og sensor skal gis tilgang til eksamensbesvarelsene for vurdering. Dette gjøres ved å sette opp en prøve i Inspera, hvor du henter opplysninger om studenter, vurderingsdelen og sensor fra FS. Når en FS-prøve settes opp i Inspera, opprettes en kobling mellom Inspera og FS, og Inspera kan hente oppdaterte opplysninger om kandidater, sensorer og eksamen i forkant av, og i etterkant av eksamensgjennomføringen. Noen opplysninger kan synkroniseres også under eksamensgjennomføringen. Dette forutsetter selvsagt at FS-koblingen beholdes på gjennom eksamen.

Når du oppretter en prøve fra FS, gir du studentene tilgang til eksamen i Inspera når prøven er aktivert ved pålogging via Feide med UiB brukernavn og passord (sebrakonto).

Opprette en ny prøve

Stå i modulen «Prøver», velg «Ny prøve» og FS fra nedtrekksmenyen:

Opprete ny prove.png


Du får da opp liste over alle vurderingskombinasjoner ved UiB som er merket med Inspera som digitalt eksamenssystem i FS. Bruk eventuelt søkefunksjonen i «Velg prøve»-vinduet for å finne ønsket vurderingskombinasjon. Se bilde under.

Fs prove.png

Finn rett emne og vurderingskombinasjon (sjekk at eksamensdato er korrekt), trykk på ønsket rad og trykk «Opprett prøve»:

Fs prove valgt.png

Hvis du ikke finner emnet du skal sette opp eksamen for i Inspera, bør du først logge inn i FS og sjekke at Inspera ligger som digitalt eksamenssystem for den aktuelle vurderingskombinasjonen:

Sjekke ekssystem.png

Det kan bare eksistere en kobling mellom Inspera og FS for en gitt vurderingskombinasjon på et gitt tidspunkt. Dersom du finner vurderingskombinasjonen du skal sette opp prøve for i Inspera, men ikke kan velge denne raden, og den er merket med «Already synced», betyr det at det allerede er opprettet en prøve for vurderingskombinasjonen i Inspera der koblingen mellom Inspera og FS fremdeles er på (se bilde under). Du kan kontakte eksamensadministrasjonen på SA for å finne ut hvem som på denne måten allerede administrerer eksamen i Inspera for vurderingskombinasjonen det gjelder.

Allerede synk.png

Prøveoppsettt i Inspera

Når du har trykket «Opprett prøve», får du opp en ny side med prøveoppsettet for eksamen:

Proveoppsett1.png


Navigeringslinjen nederst er stegene i prøveoppsettet, og du går videre til neste fase ved å trykke på «Neste». Du kan bevege deg frem og tilbake i prøveoppsettet ved å trykke på navnet på den siden du ønsker å komme til, eller ved å bruke «Neste»- og «Tilbake»-valgene. Siden du står i er markert mørk grå:

Navigeringslinje.png

Oppsett

Første del i prøveoppsettet, «Oppsett», er opplysninger om eksamen, innstillinger som gjelder brukeropplevelse for studentene under eksamen, og sikkerhetsinnstillinger for prøven. Navn og tidspunkt for eksamen (opplysningene i grått som ikke kan redigeres, se bilde under) hentes fra FS, og kan ikke endres i Inspera så lenge koblingen mot FS er på. Eventuelle feil i navn og tidspunkt må rettes i FS, og prøven i Inspera må så synkroniseres mot FS for å hente oppdatert informasjon. I «Informasjonsdokument» ((1) under) kan du legge ut informasjon til studentene som blir tilgjengelig i Inspera når prøven er aktivert. Informasjonen er tilgjengelig for studentene før eksamensoppgaven blir tilgjengelig. Du kan for eksempel legge informasjon om lovlige hjelpemidler under eksamen, om tidspunkt for sensur eller lignende.

Oppsett2.png


Dersom oppgavesettet som skal brukes på prøven er opprettet allerede, legger du oppgavesettet til prøven ved å trykke på åpne-mappe-symbolet under «Velg oppgavesett» ((2) over). Du får da en oversikt over de oppgavesettene du har tilgang til, og må så velge riktig oppgavesett. Dersom du ikke finner oppgavesettet du skal bruke på prøven, må du be den som har laget eksamensoppgavene om å dele oppgavesettet med deg. Trykk på oppgavesettet du skal bruke, dette markeres da i grønn linje (se under), og trykk deretter på den røde knappen «Lagre», og oppgavesettet er så knyttet til prøven du setter opp:

Velge oppgavesett.png

Du kan også (om du er tidlig ute med å opprette prøveoppsettet), legge til et tomt oppgavesett på prøven og så gi faglærer tilgang til å redigere (legge eksamensoppgavene inn) i oppgavesettet. Dette gjør du ved å legge til en forfatter som bidragsyter på prøven før du har lagt til oppgavesett: