Skilnad mellom versjonar av «Undervisning»

Frå SAwiki
s (6 versjonar)
(Ingen skilnad)

Versjonen frå 26. april 2010 kl. 14:24

Automatisk generering av undervisningsenheter og -aktiviteter

Rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter. Dialogen Gen/Red partier: Oppretter et antall nye partier, redigerer eksisterende akt/partier, sletter tekstfelter for eksisterende akt/partier. Ellers kan man også benytte seg av kommandoen Ctrl + K, da kopieres hele forekomster.

FORHOLDET MELLOM FS, SYLLABUS OG STUDENTPORTALEN

Enhver undervisningsaktivitetet kan ha en eller flere timeplansforekomster tilknyttet seg. Dette er angivelser av slike ting som antall forelesninger det skal være på et emne, hvor mange forelesninger per uke, ønsket dag/tid og for eksempel hvilket rom som er det ønskes at undervisningsaktiviteten skal legges til.

Når dette er sagt er det viktig å merke seg at timeplanlegging er noe som gjøres i to ulike systemer som er i bruk ved UiB; FS og Syllabus. Timeplanen som vises i kalenderen på Studentportalen og lignende er altså basert på informasjon fra begge disse systemene. Av denne grunn er det slik at en del av informasjonen som ligger i FS er å anse som "ønsker" eller "angivende", ettersom den faktiske timeplanen legges i Syllabus.

Dog er det slik at de "ønsker" som legges inn i FS vil bli overført til Syllabus gjennom egne eksport/importrutiner, og vil timeplanen vil i en del tilfeller kunne ende opp identisk med det som er indikert i FS. Dette varierer fra emne til emne og fakultet til fakultet, men en forsøker etter beste evne å imøtekomme disse ønskene når timeplanen legges på Utdanningsavdelingen.

En generell tommelfingerregel er at det er navn på aktivitetene som hentes fra FS, mens tid/sted (rom) hentes fra Syllabus når timeplanen presenteres på Studentportalen (i kalender eller liste).

Fs og timeplan.jpg


En mer utfyllende brukerveiledning for innlegging av timeplaninformasjon finner du her.

Mer informasjon om ulike måter å håndtere påmelding til undervisning i Studweb finner du her.