Terminering av studierett for dem som ikke har semesterregistrert seg

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

Filer og liknande ligger på N:\Studieinformasjon\Varsel og vedtak om inndragning av studierett

Kort fortalt: Vi lager lister over de som skal varsles, fakultetene varsler og deretter inndrar vi og gir lister over inndratte til fakultet som sender info til studenten om dette.