Superbrukere i Felles studentsystem (FS)

Frå SAwiki
Versjonen frå 17. oktober 2013 kl. 10:31 av Simkr (diskusjon | bidrag)

Superbrukere i Felles studentsystem (FS)

Våren 2008 revitaliserte Studieadministrativ avdeling ordningen med superbrukerer knyttet til FS ved at fakultetene ble bedt om å utpeke superbruker.

Følgende ble oppnevnt som superbrukere:

Det humanistiske fakultet

Maj Brit Iden, Tlf: 8 93 68

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kristine Engan-Skei, Tlf: 8 30 31

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marit Bergheim, Tlf: 8 65 70

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gro Ingebjørg Helliesen, Tlf: 8 63 70

Det juridiske fakultet

Kjersti Bakke Sørensen, Tlf: 8 95 05

Det psykologiske fakultet

Ida Lundberg Samuelsen, Tlf: 8 27 06

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Opptak: ingen oppnevnt

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Eksamen: Siv Hovland Erstad, Tlf: 8 92 40

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Utveksling: Ingen oppnevnt

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Semesterregistrering/Studentweb: ingen oppnevnt