Skilnad mellom versjonar av «Studieplan»

Frå SAwiki
Line 3: Line 3:
 
'''NB!''' Studieplan vises også på Mi side
 
'''NB!''' Studieplan vises også på Mi side
  
Fra 2016:
+
'''Mal fra 2016'''
SP_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer (Teaching and learning methods) erstatter SP_UNDMETO Undervisningsmetodar (Teaching methods).
+
SP_GRADEN Namn på grad (Name of qualification)
 +
 
 +
SP_OMFANG Omfang og studiepoeng (ECTS credits)
 +
 
 +
SP_FULLDEL Fulltid/deltid (Full-time/Part-time)
 +
 
 +
SP_SPRAK Undervisningsspråk (Language of instruction)
 +
 
 +
SP_START Studiestart - semester (Semester)
 +
 
 +
SP_INNHOLD Mål og innhald (Objective and content)
 +
 
 +
SP_UTBYTTE Læringsutbyte (Required learning outcomes)
 +
 
 +
SP_OPPTAK Opptakskrav (Admission Requirements)
 +
 
 +
SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar (Recommended previous knowledge)
 +
 
 +
SP_INNFORI Innføringsemne (Introductory courses)
 +
 
 +
SP_OBLIGAT Obligatoriske emne (Compulsory units)
 +
 
 +
SP_SPESIAL Spesialisering (Specialisation)
 +
 
 +
SP_VALGFRI Tilrådde valemne (Recommended electives)
 +
 
 +
SP_DELSTUD Delstudium i utlandet (Study period abroad)
 +
 
 +
SP_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer (Teaching and learning methods)*
 +
 
 +
SP_VURDERI Vurderingsformer (Assessment methods)
 +
 
 +
SP_K-SKALA Karakterskala (Grading Scale)
 +
 
 +
SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg (Diploma and Diploma Supplement)
 +
 
 +
SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium (Access to further studies)
 +
 
 +
SP_ARBLREL Relevans for arbeidsliv (Employability)
 +
 
 +
SP_EVALUER Evaluering (Evaluation)
 +
 
 +
SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon (Suitability and authorisation)
 +
 
 +
SP_PROGANS Programansvarleg (Programme committee)
 +
 
 +
SP_ADMANSV Adminstrativt ansvarleg (Administrative responsibility)
 +
 
 +
SP_KONTAKT Kontaktinformasjon (Contact information)
 +
 
 +
* SP_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer (Teaching and learning methods) erstatter SP_UNDMETO Undervisningsmetodar (Teaching methods).
  
 
'''Mal fra 2013'''  
 
'''Mal fra 2013'''  

Versjonen frå 20. desember 2016 kl. 09:16

Studieplan gjelder studieprogrammer på alle nivåer. Inntil videre kan programmene enten følge ny eller gammel mal. (Ikke bland elementer fra de to malene)

NB! Studieplan vises også på Mi side

Mal fra 2016 SP_GRADEN Namn på grad (Name of qualification)

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng (ECTS credits)

SP_FULLDEL Fulltid/deltid (Full-time/Part-time)

SP_SPRAK Undervisningsspråk (Language of instruction)

SP_START Studiestart - semester (Semester)

SP_INNHOLD Mål og innhald (Objective and content)

SP_UTBYTTE Læringsutbyte (Required learning outcomes)

SP_OPPTAK Opptakskrav (Admission Requirements)

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar (Recommended previous knowledge)

SP_INNFORI Innføringsemne (Introductory courses)

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne (Compulsory units)

SP_SPESIAL Spesialisering (Specialisation)

SP_VALGFRI Tilrådde valemne (Recommended electives)

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet (Study period abroad)

SP_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer (Teaching and learning methods)*

SP_VURDERI Vurderingsformer (Assessment methods)

SP_K-SKALA Karakterskala (Grading Scale)

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg (Diploma and Diploma Supplement)

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium (Access to further studies)

SP_ARBLREL Relevans for arbeidsliv (Employability)

SP_EVALUER Evaluering (Evaluation)

SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon (Suitability and authorisation)

SP_PROGANS Programansvarleg (Programme committee)

SP_ADMANSV Adminstrativt ansvarleg (Administrative responsibility)

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon (Contact information)

  • SP_ARBUND Arbeids- og undervisningsformer (Teaching and learning methods) erstatter SP_UNDMETO Undervisningsmetodar (Teaching methods).

Mal fra 2013

(Basert på Regler og mal for utarbeidelse av en studieplan ved Universitetet i Bergen, med endringer vedtatt i Utdanningsutvalget 16. september 2013.)

SP_GRADEN Namn på grad (Name of qualification)

SP_OMFANG Omfang og studiepoeng (ECTS credits)

SP_FULLDEL Fulltid/deltid (Full-time/Part-time)

SP_SPRAK Undervisningsspråk (Language of instruction)

SP_START Studiestart - semester (Semester)

SP_INNHOLD Mål og innhald (Objective and content)

SP_UTBYTTE Læringsutbyte (Required learning outcomes)

SP_OPPTAK Opptakskrav (Admission Requirements)

SP_ANBFORK Tilrådde forkunnskapar (Recommended previous knowledge)

SP_INNFORI Innføringsemne (Introductory courses)

SP_OBLIGAT Obligatoriske emne (Compulsory units)

SP_SPESIAL Spesialisering (Specialisation)

SP_VALGFRI Tilrådde valemne (Recommended electives)

SP_MAOPPGA Omfang masteroppgåva

SP_REKKEFO Rekkefølgje for emne i studiet (Sequential requirements, courses)

SP_PROGRES Krav til progresjon i studiet

  • SP_STED Studiestader

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet (Study period abroad)

SP_UNDMETO Undervisningsmetodar (Teaching methods)

SP_VURDERI Vurderingsformer (Assessment methods)

SP_K-SKALA Karakterskala (Grading Scale)

  • SP_JD_K_SK Karakterskala ved dei andre lærestadane

SP_VITNEM Vitnemål og vitnemålstillegg (Diploma and Diploma Supplement)

SP_VSTUDIE Grunnlag for vidare studium (Access to further studies)

SP_ARBLREL Relevans for arbeidsliv (Employability)

SP_EVALUER Evaluering (Evaluation)

SP_AUTORIS Skikkavurdering og autorisasjon (Suitability and authorisation)

SP_PROGANS Programansvarleg (Programme committee)

SP_ADMANSV Adminstrativt ansvarleg (Administrative responsibility)

SP_KONTAKT Kontaktinformasjon (Contact information)


  • Gjelder fellesgrader/ joint degrees

Infotyper som er gjennomstreket ble tatt ut i forbindelse med UUs vedtak 16. september. Infotypene vil fortsatt være å finne i FS og vise på web, men de er altså ikke lenger en del av anbefalt mal.


Gammel mal

SPMALINNHA Mål / Innhald

SPSOKNAD Søknadsprosedyre

SPOPPTAK Opptaksgrunnlag

SPKRAVFORK Krav til forkunnskaper

SPTILFORK Tilrådde forkunnskaper

SPMETODE Metode

SPUND Undervisning

SPMAOPPG Masteroppgåve

SPVEIL Veiledning

SPOPPBYGG Oppbygging av studiet

SPINNFEM Innføringsemne

SPFAGSPES Fageining og spesialisering

SPOBLAKT Obligatoriske aktivitetar

SPTLRVAL Tilrådde valemne

SPKRAVREK Krav om rekkefølgje - emne

SPVUREKSF Vurdering / Eksamensformer

SPYRKVEG Yrkesvegar

SPLEREM Læremiddelomtale

SPDELUT Delstudium i utlandet

SPOPPSTART Oppstart

SPPROGANS Programansvarleg

SPADMANS Administrativt ansvarleg

SPPLANFL Planforslag

SPREGL Reglement

SPINFO Meir infomasjon