Skilnad mellom versjonar av «Studiekvalitetsbasen»

Frå SAwiki
Line 8: Line 8:
 
===Om Studiekvalitetsbasen===
 
===Om Studiekvalitetsbasen===
  
Et fungerende system for kvalitetssikring er betinget av rutinemessig kommunikasjon av resultater og utfordringer i organisasjonen.
+
Studiekvalitetsbasen inneholder dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til organiasjonen, til programmer og til emner, i form av utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. For mer informasjon om kvalitetsbasen, se [http://www.uib.no/studiekvalitet/rapportering-analyser/kvalitetsbasen UiBs nettsider for studiekvalitet]. Disse sidene gir tilgang til brukerdokumentasjon og help til bruk av systemet, se menyvalg til høyre.
  
Kvalitetssystemet for utdanningene ved UiB er basert på prosessene rundt rapportering til nasjonale instanser (kunnskapsdepartementet) og på interne evalueringsprosedyrer. Evalueringsprosedyrene er beskrevet i kvalitetshåndboken. Evalueringer skal primært behandles av ledelsen på de relevante nivåer, men et sentralt prinsipp er at alle evalueringer også skal være offentlig tilgjengelig.
 
  
UiB har derfor etablert en egen kvalitetsbase, der utdanningsmeldinger, evalueringer og annet skal legges inn og hentes fram ved behov. Gjennom Studiekvalitetsbasen får en også tilgang til maler og registreringsskjema for selve evalueringsarbeidet.
 
 
===Mer om Studiekvalitetsbasen===
 
 
Om du ønsker å vite mer om hvordan du bruker Studiekvalitetsbasen, se lenker for brukerveiledning til høyre
 
 
===Tilgang til Studiekvalitetsbasen===
 
 
Alle ansatte ved UiB kan logge på systemet og laste opp evalueringsrapporter og annen dokumentasjon.
 
  
 
</div>
 
</div>
Line 31: Line 21:
 
*[http://www.uib.no/studiekvalitet Seksjon for studiekvalitet]
 
*[http://www.uib.no/studiekvalitet Seksjon for studiekvalitet]
 
*E-post: [mailto:kvalitetsbasen@uib.no kvalitetsbasen@uib.no]
 
*E-post: [mailto:kvalitetsbasen@uib.no kvalitetsbasen@uib.no]
 
==Maler==
 
*[[Mal - emneevaluering | Evaluering av emner]]
 
*[[Mal - programevaluering | Evaluering av studieprogram]]
 
  
 
==Brukerveiledning==
 
==Brukerveiledning==
 
*[[Brukerveiledning - Kvalitetsbasen | Bruk av nettsidene]]
 
*[[Brukerveiledning - Kvalitetsbasen | Bruk av nettsidene]]
 
*[[Kvalitetsbasen - opplasting av innhold | Opplasting av innhold]]
 
*[[Kvalitetsbasen - opplasting av innhold | Opplasting av innhold]]
 +
 +
==Emne- og programevaluering==
 +
*[http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering Om emne- og programevaluering (kvalitetshandboka)]
 +
*[[Mal - emneevaluering | Mal - emnerapport]]
 +
*[[Mal - programevaluering | Mal - programrapport]]
 +
 +
  
 
</div>
 
</div>

Versjonen frå 27. juni 2011 kl. 09:46

Gå til Studiekvalitetsbasen

Om Studiekvalitetsbasen

Studiekvalitetsbasen inneholder dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til organiasjonen, til programmer og til emner, i form av utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. For mer informasjon om kvalitetsbasen, se UiBs nettsider for studiekvalitet. Disse sidene gir tilgang til brukerdokumentasjon og help til bruk av systemet, se menyvalg til høyre.