Studiegjennomføringsprosjektet

Frå SAwiki
Versjonen frå 23. oktober 2013 kl. 20:43 av Afaoo (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Prosjekt om studiegjennomføring og trivsel ved UiB 2009

Trivsel og kvalitet i studiene

Universitetet i Bergen (UiB) henvender seg i månedskiftet mars/april med en spørreundersøkelse til 5000 studenter som begynte på et studieprogram i perioden 2003-2007. Med undersøkelsen ønsker Universitetet i Bergen å få vite mer om faktorer som motivasjon, sosiale forhold, trivsel, faglig kvalitet og studieopplegg for å kunne gi nåværende og nye studenter en bedre studiehverdag.

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke faktorer som er av betydning for gjennomføring av studier. På bakgrunn av analyseresultatene vil det bli foreslått tiltak som kan bidra til å øke antallet studenter som tar en grad ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet ble avsluttet høsten 2009.


Prosjektledelsen

Prosjektledelsen er knyttet til Utdanningsavdelingen på UiB, med Torunn Valen Mikalsen som prosjektleder. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og en referansegruppe. Analysegruppen ved UiB rapporterer til Universitetsdirektøren og er styringsgruppe for prosjektet. Referansegruppen består av fakultetsrepresentanter fra fagmiljøene og administrasjonen og denne gruppen skal sikre at relevante problemstillinger i fagmiljøene løftes frem i prosjektet.Ved spørsmål konktakt:
Prosjektleder Torunn Valen Mikalsen
Christies gate 20.
55 589028


E-post: Studiegjennomføringsprosjektet
Fax: 8 32 99

Aktuelt

  • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
  • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
  • Les den ferdige rapporten