Retningslinjer for oppretting og bruk av grupper for fakultetsvise studentutvalg på Mi side

Frå SAwiki
Versjonen frå 27. juni 2011 kl. 12:02 av Astko (diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
  1. Gruppen opprettes som undergrupper til fakultetsgruppen og administreres av leder for studentutvalget.
  2. Administrator kan tildele administratorrettigheter videre til medlemmer av studentutvalget for inneværende semester. Tildelte administratorrettigheter skal fjernes ved tillitsvervets slutt
  3. Ved begynnelsen av hvert semester blir det automatisk opprettet medlemskap i gruppen, men studenten kan selv droppe medlemskap for inneværende semester. Dette skal det opplyses om på gruppens side. (Se tekst nedenfor)
  4. Leder for studentutvalget skal godkjenne alle meldinger som legges ut på Mi side. Meldinger som legges ut skal være av allmennyttig interesse for studentene
  5. E-post tjenesten skal kun brukes dersom det er tungtveiende grunner for dette
  6. All annen funksjonalitet kan disponeres fritt
  7. Meldinger/e-post om valg til studentrådet og lignende, legges ut sentralt av Studieadministrativ avdeling
  8. Leder for studentutvalget er ansvarlig for at gruppen drives i samsvar med retningslinjene.
  9. Leder for studentutvalget er Studieadministrativ avdelings og fakultets kontaktperson i spørsmål som angår bruk av, og innhold i gruppen.
  10. Studieadministrativ avdeling kan stenge gruppen dersom retningslinjene ikke overholdes.


Obligatorisk tekst som skal vises permanent (jfr punkt 3) "Medlemskapet i gruppen er frivillig og du kan selv melde deg av gruppen ved å gå inn på ”Meld deg inn i/Dropp emne eller gruppe” i ruten ”Emner og grupper” på Mi Side. I listen over dine nåværende medlemskap velger du Dropp (rød knapp til høye i bildet) ved gruppenavnet til studentutvalget. Deretter må du bekrefte (ja/nei) om du vil droppe medlemskapet i gruppen.

Du kan gjenopprette medlemskapet i gruppen via fakultetsgruppen på Mi side

Medlemskap i gruppen kan bli gjenopprettet av studentutvalget i begynnelsen av hvert semester."Retningslinjene er utarbeidet av Studentrådet og Studieadministrativ avdeling (daværende Utdanningsavdelingen), høstsemesteret 2005, og behandlet som orienteringssak i Redaksjonsrådet for studieinformasjon, 10. oktober 2005.

Retningslinjene ble revidert i forbindelse med omlegging til automatisk oppretting av medlemsskap i 2006 (punkt 3).

Se også Retningslinjer for bruk av gruppen Studentparlamentet på Mi side