Retningslinjer for bruk av gruppen Studentparlamentet på Mi side

Frå SAwiki
Versjonen frå 27. juni 2011 kl. 08:58 av Astko (diskusjon | bidrag) (→‎E-posttjenesten på miside.uib.no)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Overordnede retningslinjer

 1. Organisasjonssekretær er Studieadministrativ avdelings kontaktperson i spørsmål som angår bruk og innhold i gruppen.
 2. Organisasjonssekretær tildeler administratorrettigheter til tillitsvalgte i Studentparlamentet.
 3. Tildelte administratorrettigheter skal fjernes når Arbeidsutvalgets periode er over.
 4. Organisasjonssekretær har ansvar for at gruppen drives i samsvar med disse retningslinjene.
 5. Medlemskap er ikke obligatorisk. På gruppens side skal det opplyses om at registrerte gruppemedlemmer (de som mottar utlagte meldinger) kan melde seg av gruppen.
 6. Endringer av disse retningslinjene skal skje i samråd med Studieadministrativ avdeling.

Meldinger på miside.uib.no

 1. Arbeidsutvalget skal godkjenne alle meldinger som legges ut.
 2. Alle meldinger skal ha allmennyttig interesse for studentene på UiB.
 3. Alle meldinger som legges ut skal ha en naturlig tilknytning til studentdemokratiet, med mindre Arbeidsutvalget vedtar noe annet.
 4. Fakultetsspesifikke meldinger skal gå via studentutvalgene.
 5. Det skal ikke legges ut meldinger fra aktører som ikke er tilknyttet UiB.
 6. En annen aktør enn Studentparlamentet kan ikke få meldinger lagt ut mer enn én gang i løpet av 30 dager.

E-posttjenesten på miside.uib.no

 1. E-posttjenesten skal kun benyttes til nyhetsbrev fra Studentparlamentet inntil én gang per måned. Skal tjenesten brukes til andre meldinger må det være tungtveiende grunner til dette. Alle meldinger må uansett være tilknyttet studentdemokratiet.
 2. Alle meldinger om valg legges ut sentralt av Studieadministrativ avdeling.
 3. Meldinger som går via e-posttjenesten skal først aktivt godkjennes av Arbeidsutvalget og organisasjonssekretær.


Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsutvalget og Studieadministrativ avdeling, vårsemesteret 2010, og behandlet som orienteringssak i Redaksjonsrådet for studieinformasjon, 29. april 2010.

Se også Retningslinjer for oppretting og bruk av grupper for fakultetsvise studentutvalg på Mi side