Skilnad mellom versjonar av «Rask guide til de mest brukte funksjonen på Mi side»

Frå SAwiki
Line 420: Line 420:
 
Faglærer kan kommentere innleverte oppgaver/arbeid, enten direkte i dokumentet eller i eget kommentarfelt i Lærings- og Vurderingsmappen.
 
Faglærer kan kommentere innleverte oppgaver/arbeid, enten direkte i dokumentet eller i eget kommentarfelt i Lærings- og Vurderingsmappen.
  
Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 mb. For studenter (andre) er grensen på 8 mb.
+
Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 MB. For studenter (andre) er grensen på '''20 MB.'''
  
 
'''Om Læringsmappen'''
 
'''Om Læringsmappen'''

Versjonen frå 19. november 2007 kl. 16:14

Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English

For emneansvarlige, undervisningspersonale, administrative kontaktpersoner, administratorer

Innledning

På Mi Side blir informasjon om undervisningen ved Universitetet i Bergen samlet. Hvert emne og studieprogram (gruppe) har egne hjemmesider. Den første siden du kommer inn på kalles Mi side og er din personlige side. Siden er bygget av ruter (portlets) som samler all informasjon som er publisert på emne- og gruppesidene, f. eks. meldinger, diskusjonsgrupper, timeplaner m.m. Hvis du er på hjemmesiden til et emne eller en gruppe står emnenavnet oppe til venstre i vinduet "Hjemmeside for emnet" eller gruppenavnet i vinduet "Gruppe/Undergruppe hjemmeside". For å komme til en hjemmeside for emne eller gruppe klikker du på navnet (følger lenken) til emnet eller gruppen i ruten kalt "Emne og grupper".

Medlemskap på emner og grupper

Studentene blir automatisk plasserte i emner og grupper ut fra eksamensmelding, tilknytning til studieprogram, institutt og fakultet. All informasjon som blir publisert på emne- og gruppesider vises på studentens personlige side, "Mi Side". Husk at studenter ikke kan droppe emner de eksamensmeldt i. Du kan dermed være trygg på informasjon som blir publisert vises på studentens personlige side (Mi side). Ansatte blir i utgangspunktet ikke plassert på emne og faggrupper, men kan selv opprette medlemskap gjennom via [ Meld deg inn i/Dropp emne eller gruppe ] i emne- og grupperuten på Mi side. Vær oppmerksom på medlemskap i emner og grupper ikke gir administratorrettigheter (skrivetilgang). Hvert institutt har en eller flere superbrukere som oppretter administrator rettigheter (skrivetilgang) for faglærer. Vanligvis er det studiekonsulenten som har denne oppgaven. Dersom du har fått tildelt administratorrettigheter (skrivetilgang) til emne eller gruppe, vil disse automatisk vises i emne- og grupperuten på Mi side. Kontakt superbruker på ditt institutt dersom du ønsker administratorrettigheter (skrivetilgang) til emne eller gruppe.

Medlemskapstatus:

I modulen Stab under Medlemsliste kan en se de ulike medlemskapstatusen til personene på emner:

X : Medlemskap hentet fra Studentweb. Kan være både eksamen- og undervisnings-melding. U : Medlemskap hentet fra Studentweb. Har bare undervisningsmelding. -- : Medlemskap opprettet manuelt. Har rolle som student, men rollen vil ikke vises.

Visning av et emne i Mi side utover vanlig semester

Emnene forsvinner normalt fra studentens oversikt i Mi side hhv 1.januar og 1.juli. Man kan opprettholde medlemskapet for studentene på et emne utover i påfølgende semester for en begrenset tidsperiode. Dette er nyttig dersom man ønsker å få en evaluering av undervisningen i starten av januar på et emne som gikk om høsten.

Hvordan utvide visningstiden til et emne for studentene: På Admin-siden til emnet under Gruppeadministration gå inn på ”Redigere gruppeegenskaper - Endre navn, beskrivelser, o.l.” Sett en sluttdato for visning av emnet hvor det står ”Dropp medlemskap for studenter på emnet etter en angitt dato”

Merk: Maks lengde for utvidet visning er 3 mnd fra hhv 1. januar og 1.juli.

Roller (Administratorrettigheter)

Det er kun to typer rettigheter på Mi side; leserettigheter og administratorrettigheter (skriverettigheter). Det er altså ingen forskjell på rettighetene mellom emneansvarlig og undervisningsassistent.

Rolle Vises under stab Rolle Vises under stab Administrator rettigheter
Emneansvarlige/Forelesere Ja Professors/Lectures Ja Ja
Undervisningsassistent Ja Teaching Assistant Ja Ja
Administrativ kontaktperson Ja Course Administrator Ja Ja
Administrator Nei Administrator Nei Ja
Student Nei Student Nei Nei
-- Nei

--

Nei Nei
Sensor Nei Sensor Nei Nei

Studenter som eksamensmeldte på emnet merket med X. Studenter som er undervisningsmeldt på emnet er markert med U Studenter og ansatte som selv har opprettet medlemskap på et emne uten å være eksamsmeldt er merket med --

På gruppenivå skiller vi mellom rollenene administrator og medlem. Sistnevnte har ikke adminstratorrettigheter.

Rollen Sensor er en vanlig medlems-rolle og har derfor ikke administratorrettigheter. Personer som får Sensor-rollen kan se alle innleveringene i hhv Vurderingsmappen og Masteroppgave-mappen på emnet. Sensor-rollen kan brukes for å gi eksterne sensorer tilgang til å hente ut oppgaver fra Mi side på egen hånd samt for å hindre interne sensorer (med administratorrett på emnet) innsyn i Læringsmappen.

Hvordan legge til moduler (funksjonalitet) i Mi side?

Tilleggsfunksjonalitet (Blogg, Ressurser via RSS, osv.) som en kan legge til på grupper/emner kalles Moduler (Portlets/Applets) og må legges til før de kan brukes.

Modulene legges til fra ”Behandle moduler” under Admin fanen. Velg modulen du vil bruke og klikk på ”legg til” bak modulnavnet.

Når en legger til nye moduler vil de vise som ruter (portleter) på hovedsiden til gruppen.

Publisere informasjon

Informasjon må publiseres på det emnet eller gruppen der målgruppen er samlet. F.eks. meldinger til studenter på et bestemt emne legges ut på emnesiden til emnet, e-post til alle studentene på et studieprogram eller et institutt sendes fra gruppesiden til programmet eller instituttet.

Merk: En typisk feil er at man prøver å legge ut informasjon til studentene på Mi side (din personlige side). Mi side er personlig og vises kun for deg. For å legge ut informasjon til studentene må du altså være på hjemmesiden til et emne eller en gruppe. Alt som bli lagt ut på hjemmesidene til emnene studenten er eksamensmeldt i, og gruppene de er medlemmer av, blir vist på Mi side. På denne måten blir det enkelt for studenten å holde oversikten, og hver gang han logger seg inn vil det bli markert dersom det er lagt ut noe nytt.

Admin

Med unntak av kalender- og fillagerfunksjonene blir alle funksjoner (meldinger, e-post, diskusjonsgrupper etc.) administrert fra Admin. Det er kun de som har administratorrettigheter (skrivetilgang) på et emne eller gruppe som har tilgang til Admin. Administratorrettigheter får du tildelt av superbruker på instituttet eller fakultetet.

Meldinger

Administratorer kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner. Studenter må inn i selve meldingen for å markere den som lest. Dette er for å sikre at studenter får med seg viktig informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.

Klikk enten på Legg inn en ny melding i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg Legg inn en melding. Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises. Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden). For å legge ut meldingen velg Forhåndsvisning og i neste vindu Godkjenn. Meldingene vises både på hjemmesiden til emnet/gruppa og på Mi side. I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk: Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

Man kan også skrive en melding i html. (Begynn og avslutt med

.....

) Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg Teksten er formatert som HTML

Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)


Meldinger til flere emner og grupper samtidig:

Klikk enten på ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig” i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig”. Velg emner og/eller grupper meldingen skal vises på. Velg "Legg inn melding". Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises. Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden). For å legge ut meldingen velg Forhåndsvisning og i neste vindu Godkjenn. Meldingene vises både på hjemmesiden til emnene og/eller gruppene du har valgt og på Mi side. I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk: Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

Man kan også skrive en melding i html. (Begynn og avslutt med

.....

) Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten: Velg Teksten er formatert som HTML.

Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)


Redigere/gjenåpne meldinger

Du kan redigere meldinger ved å velge Behandle meldinger under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger. Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet ovenfor. I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonslogg! (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan lese hvilke endringer som er foretatt). I bildet Behandle meldinger kan du velge mellom meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle] Hvis du velger arkiverte meldinger vises oversikt over tidligere meldinger. Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny sluttdato, slik som beskrevet ovenfor.


Legge ut filer og lenker i Fillageret

Gå inn på Fillager. Her ser du mappene til emnet eller gruppen. Mappenavnene er standard, men kan enkelt endres ved å velge Rediger mappe, eller Slette denne mappen.


I fillageret kan det for eksempel lastes opp gamle eksamensoppgaver, regneoppgaver/ oppgaveløsninger, powerpointpresentasjoner fra forelesninger etc. I tillegg er det mulig å legge ut lenker (url). Det er fullt mulig å legge til eller slette kataloger og gi kataloger nye navn. Å legge ut filer gjøres på denne måten:

 • Klikk på Fillager
 • Velg katalogen som filen skal legges i
 • Klikk deretter på Legg til fil
 • Søk (browse) etter og velg den ønskede filen
 • Legg inn tittel for filen.
 • Å legge inn beskrivelse av innhold er valgfritt.
 • Klikk OK.

Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 mb. For studenter (andre) er grensen på 8 mb.

Merk: Bruk filformater som kan åpnes i standard programvare. Filen er nå blitt tilgjengelig for alle studenter som er medlem på emnet eller gruppa og finnes i fillageret. I utgangspunktet er det kun de som har administratorrettigheter som kan legge ut filer (og Url-er) i fillageret. For å gi studentene skriverettigheter til en mappe i fillageret, kan man åpne den aktuelle mappen og velge Endre tilgang for medlemmer - Bare lese | Både lese og skrive

NB! Vær oppmerksom på at når studentene får både lese og skriverettigheter til en mappe, kan de endre og slette filer som ligger i mappen, også filer som andre har lagt ut. Vi anbefaler derfor at man alltid bruker Innleveringsmodulen (se Innlevering for mer informasjon om denne) til innlevering av studentoppgaver o.l.

Laste opp flere filer samtidig

Du kan laste opp flere filer samtidig (Multiple filer) dersom filene er komprimert til en ZIP-fil (dette kan gjøres i fillageret på de fleste PC-er). Følg prosedyren som beskrevet ovenfor, men i stedet for å legge inn tittel krysser du av for "Denne ZIP-filen inneholder flere filer som skal pakkes ut". (Merk at tittel- og beskrivelsesfeltet blir grått). Trykk OK og filen blir automatisk pakket ut (unzipped) i fillageret.

Flytte/kopiere filer mellom mapper og emner

Du kan flytte/kopiere flere filer samtidig mellom mapper og emner.

OBS: Det er lagt inn begrensninger på sletting, flytting og kopiering av filer til, i og fra Innleveringsmappene (Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave). Se under "Innlevering" for mer informasjon.

 • Åpne mappen og kryss av filene som skal flytte eller kopieres
 • Velg Flytt eller Kopier
 • Velg mappen og eventuelt undermappen du ønsker filene flyttet til
 • Velg Flytt hit

Vanlige spørsmål (FAQ)

Disse sidene er ment som et hjelpemiddel for å svare på de vanligste spørsmålene som stilles. Dette kan være spørsmål som du erfaringsmessig får fra studentene, eller som det er viktig at står besvart mer permanent gjennom semesteret. Opprettelse av slike sider gjøres via lenken Ny FAQ under Admin.

Diskusjonsforum

Diskusjonsforum gjør det mulig for kommunikasjon mellom ansatte og studenter eller bare mellom studenter. Alle medlemmer på et emne eller gruppe kan delta i diskusjonen og svare på innlegg fra andre medlemmer. Diskusjonsforum opprettes fra Admin ved å klikke på lenken Nytt diskusjonsforum og velg

 • Navn
 • Formål
 • Presentasjon (med tråder eller flat, påvirker hvordan innleggene vises)
 • Innleggingspolicy
 • Åpen (standard valg, alle medlemmene på emnet eller i grupper kan fritt skrive innlegg)
 • Moderert (alle innlegg skal godkjennes av administrator)
 • Stengt (medlemmene kan ikke skrive innlegg)
 • Brukere kan starte nye tråder (ja eller nei)

Merk: Faglig administrator på emne eller gruppen må påse at innholdet i forumet ikke er usømmelig.

Blogg

<flash>file=Miside-bloggdemo.swf|align=right|width=380|height=230|quality=best</flash>

Blogg for emner, undergrupper i emner og andre grupper. Her kan studentene og administratorer blogge i faglige sammenhenger. Bloggen har også RSS slik at det går an å abonnere på de fra andre sider.

For å bruke Blogg på et emne eller undergruppe må den først legges til på samme måte som andre moduler.

Innleggene i Bloggen administreres fra Admin grensesnittet ved å klikke på Admin-fanen og så på ”Administrer Blogg”.

Man oppretter et nytt innlegg ved å klikke på ”nytt innlegg” i Blogg ruten/portleten. I skjemaet som kommer opp skriver man inn tittel og innholdet i innlegget. Dersom man skal bruke bilder i innlegget må bildet allerede ligge på web og man referer bare til URL adressen (for eksempel http://www.google.no/images/logo.gif ) i dialogboksen som kommer opp nå man klikker på bilde ikonet. Når man er ferdig med å skrive innlegget kan man publisere det med en gang eller la det stå som kladd. Dersom man vil publisere innlegget velger man ”publiser” fra boksen nederst. Innlegget vil ikke bli lesbart for andre enn administratorer før det er forandret til publisert.

Innleggene kan kommenteres av andre ved å klikke på ”Ny kommentar” når man er inne på selve innlegget. Kommentarer vil bli stående under innlegget.

Ressurser via RSS

En modul hvor administratorer kan legge inn RSS feeder på et emne/undergruppe som henter informasjon fra andre websider og viser den i en rute/portlet på gruppen eller emnet. RSS-lesere fungerer ved å hente inn overskrifter og korte sammendrag fra RSS-kanaler (alle nyhetssider, nettaviser, TV-kanaler osv. tilbyr RSS-kanaler). Disse legges ut av nettsidene selv, og oppdateres automatisk når det kommer nye saker.

For å bruke Ressurser via RSS på et emne eller undergruppe må den først legges til på samme måte som andre moduler.

For å legge til ein ny Ressurs (RSS-feed): Klikk på Admin-fanen til emnet og så på ”administrer abonnement” under ”Administrasjon av ressurser via RSS”. Skriv URL’en for en XML nyhetsfeed som du vil abonnere på eller velg en feed systemet alt kjenner. Klikk på ”Legg til” knappen (RSS-adressen til for eksempel bt.no ser slik ut: http://www.bt.no/rss)

Du kan altså velge å vise ressurser som allerede er lagt til i Mi side ved å velge fra nedtrekksmenyen eller du kan legg til en ny URL til et feed fra en annen ressurs.

Informasjonssider

Gir fleksible og grafiske muligheter for administratorer til å legge inn bilder, tekster osv som undersider til emner. Editeringen foregår i en enkel html editor. Ved hver ny versjon blir det tatt backup av den forrige versjonen, noe som gjør at man kan gå tilbake til tidligere versjoner av siden. Den kan for eksempel passe bra til informasjon på fakultet eller institutt nivå (grupper) hvor man feks kan lage sider med informasjon for hhv bachelor studenter og masterstudenter. Informasjonssider kan brukes på forskjellige måter men hovedpoenget er at administratorer kan legge til flere websider med tekst og bilder som enkelt kan oppdateres.

For å bruke Informasjonssider på et emne eller undergruppe må den først legges til på samme måte som andre moduler.

Når du skal legge til en ny side:

Merk: Den første siden du oppretter er hovedsiden, men får ikke en egen fane.

Se på Admin-siden under Informasjonssider – Administrasjon Klikk på ”Administrer informasjonssider” Inne i administrasjonen velger du ’’Lag en ny Informasjonsside”. Du vil deretter oppgi ”Side navn” (dette blir en del av URL’en så den kan ikke inneholde æ ø å eller bokstavmellomrom) og ”Side tittel” (Vises i fanen som navnet på siden). På neste side vil du få anledning til å endre beskrivelse og innhold på Informasjonssiden ved å klikke på ”rediger” til høyre i bildet. Du redigerer tekst og bilder med HTML-editoren som kommer opp. Dersom du skal sette inn bilder klikker du på bilde-ikonet. Bilder du skal bruke må allerede ligg på internett og du setter inn bilde ved å oppgi adressen til bildet. Når du er ferdig med å redigere teksten klikker du på OK. For å publisere eller gjøre andre valg (forhåndsvise eller se på tidligere versjoner) bruker du valgene under ”Publiseringsvalg”. Informasjonssiden må publiseres ved å klikke på ”Publiser” for å bli synlig for andre enn administratorer, og dette må gjøres hver gang man redigerer siden. Når du lager flere sider vil Informasjonssidene bli organisert under klikkbare faner.

Merk: Dersom du er administrator vil det vises en link nederst til høyre på alle Informasjonssider som heter ”endre informasjonsside”. Denne vil ta deg rett til administrasjonen av siden slik at du kan redigere den.

E-post (ny funksjonalitet)

Man kan sende e-post til alle eller enkelte medlemmer på et emne eller en gruppe.

Det nye er at nå kan man også sende e-post til flere emner og grupper samtidig - også til utvalgte rolletyper på hvert emne.

For å sende til alle eller enkelte medlemmer på et emne eller en gruppe: Fra modulen "Stab" (på et emne) Klikk på lenken "Send E-post".

Alternativt: Fra admin-siden til emnet/gruppen under menyen "Gruppe e-post" velg "Ny Gruppeutsending". Velg hvem som skal motta e-post

 • Send til alle i gruppen

Send til følgende roller:

 • Medlemmer
 • Administratorer
 • Medlemmer (Studenter)

I tillegg, send til følgende personer (forutsetter at du ikke har valgt "Send til alle i gruppen" ovenfor) Kryss av de som skal motta meldingen. I Kopifeltet kan man angi flere e-postadresser (bruk komma mellom adressene). Kopifeltet vil automatisk bli fylt ut med e-postadresse til avsender. Hvis ikke man ønsker kopi, fjern e-postadresse fra kopifeltet.

For å sende til alle eller enkelte medlemmer på flere emner og grupper samtidig (NY):

Fra modulen "Emner og Grupper" eller fra modulen "Stab" (på hvilket som helst emne)

Klikk på lenken "Send e-post til fleire emner og grupper samtidig"

Alternativt: Fra Admin-siden til et emne eller en gruppe under "Gruppe e-post" velg "Send e-post til flere emner og grupper samtidig"

Velg hvem som skal motta e-post

Velg emner/grupper og/eller undergrupper som skal motta masseutsendelsen

Velg "Skriv massemelding" for å skrive meldingen

Velg dato og klokkeslett for utsendelse

Man kan redigere en melding senere dersom den ikke er sendt enda. Dette gjøres via Admin under "Gruppe e-post" menyen ved å velge "Masseutsendelse logg".

Tips! "Masseutsendelse logg" viser tidligere sendte meldinger og meldinger som ikke enda er sendt.

Merk: Ikke bruk e-posttjenesten mer enn nødvendig

Åpne for at studenter på et emne/undergruppe kan sende e-post via Mi side:

Det kan være aktuelt for en foreleser å gi studenter adgang til å sende e-post til hverandre via Mi side. For eksempel dersom en gruppe studenter jobber sammen på en oppgave og har sin egen undergruppe på et emne..

På Admin-siden under Gruppeadministrasjon kan man endre massepost policy til emnet/undergruppen. Ved å velge ”Alle medlemmer” får også studentene adgang til å sende ut e-post fra Mi side via modulen Medlemmer til en eller alle medlemmene på emnet/undergruppen.

Merk: Standard valg (default) er at ”Bare administratorer kan sende massepost til denne gruppen”.

Kalender

Timeplanene importeres fra universitetets elektroniske timplanleggingssystem (Syllabus). Kontakt administrasjonen på instituttet eller fakultetet dersom du ønsker å gjøre endringer i timeplanen. Kanselleringsfunksjonen brukes ved avlysning av undervisning mindre enn 24 timer frem i tid, og bør brukes som et supplement til meldingstjenester på Mi side. Ved avlysning av undervisning på svært kort varsel, bør man i tillegg vurdere å sende e-post til studentene på emnet. Forholdet mellom studentportalen/ Mi Side og timplanleggingssystemet står beskrevet på http://www.uib.no/ua/fellestjenester/timeplan/

Bibliotekressurser (ny)

Det blir automatisk opprettet en rute (portlet) på alle emner ved semesterstart som heter Bibliotekressurser. I denne vises ressursene på Universitetsbiblioteket - som er knyttet til emner - samt kontaktpersonene på Universitetsbiblioteket for hver ressurs.Administrator kan velge å ikke ha denne ruten på emnet ved å fjerne den.

Dersom ruten ikke er opprettet på emnet - legg den til via admin-siden for emnet under Behandle moduler. Velg Legg til på Bibliotekressurser.

Endre utseendet til sidene

Som administrator på en side har man muligheten til å styre utseendet til sida. Man kan fjerne ruter som ikke er i bruk, opprette egne sider og flytte rutene mellom sidene. Alt dette gjøres fra siden kalt "Skreddersy portalutseendet" som man finner på Kontrollpanel. Siden er satt opp som en tabell, slik at du kan bevege deg nedover for å se alle portalsidene, bruke pilikonene til å flytte ruter til en annen plassering på den siden de er, eller bruke det røde ”X” ikonet for å fjerne ruten helt. Fjernede ruter kan legges til igjen senere om en ønsker det. Nederst på denne siden er det en blank portalside slik at du kan lage nye sider, du kan også lage nye navn på eksisterende sider.

Tildele administratorrettigheter

Som administrator på et emne eller en gruppe kan du tildele ansatte rettigheter til å redigere. Dette gjøres ved å klikke på lenken Behandle medlemskap under Admin. Skriv deretter personens etternavn i feltet Legg inn et medlem og klikk Søk. I det neste bildet velger du ut personen som skal få administratorrettigheter ved å klikke på navnet hans. Tilslutt må du angi hvilken rolle personen skal ha på emnet/gruppen.

Legge inn gjestebruker

En gjestebruker er en person som ikke har brukerkonto ved UiB, men som med ekstern konto skal ha tilgang til et emne eller gruppe. Kan f.eks brukes for å gjesteforelesere fra eksterne institusjoner tilgang til et gitt emne eller gruppe på Mi side.

 • Via Admin på emnet eller grupper velges "Legg inn en ny gjestebruker med begrenset tilgang".
 • Legg inn gjestebrukerens e-postadresse, navn og passord. Trykk OK!
 • I neste bilde som kommer opp (kan ta litt tid) tildeles brukeren en rolle. Velg et av alternativene valgalternativene og trykk "Legg til"
 • Neste bilde er en e-postmelding med innloggingsinformasjon til gjestebrukeren. Her kan man legge inn supplerende tekst, men ikke fjern det som allerede ligger der.
 • Velg "Send e-post" (Du får en kopi av e-posten som sendes til gjestebrukeren)
 • Gjestebrukeren vises nå i medlemslisten.

Opprette undergruppe

Undergrupper på et emne brukes bl.a. for å dele studentene inn i mindre grupper, f.eks. kollokviegrupper, seminargrupper, laboratoriegrupper og lignende. Undergrupper har de samme funksjonene som hovedsiden for emnet eller gruppen

Oppretting av undergrupper via Felles studentsystem (FS).

Kontakt studieveileder eller fakultetet for mer informasjon

Oppretting av undergrupper direkte på et emne eller gruppe

 • Via Admin velges Ny Undergruppe
 • Gi undergruppen et navn og eventuelt en beskrivelse
 • Velg "Regler for medlemskap"
  • Åpen: Studentene kan selv melde seg på undergruppen (OBS! Man kan begrense antall personer som kan bli medlem av en åpen gruppe via Redigere gruppeegenskaper)
  • Steng: Administrator legger inn medlemmer via Behandle medlemskap
  • Trenger godkjenning: Brukerne kan be om medlemskap. Forespørsel godkjennes av administrator via Behandle medlemskap

Hvordan fjerne (arkivere) en undergruppe?

Grupper kan fjernes slik at de ikke viser på Mi side. Gruppen vil ikke bli slettet fullstendig, men vil kun bli synlig for administratorer.

Gå inn på Admin fanen og klikk på ”arkiver” valget bak undergruppen du vil slette.

Administrasjon for spørreundersøkelser

Sett opp en egen spørreundersøkelse (survey) på emnet. Kan bla. brukes til undervisningevaluering.

 • Via Admin velg Behandle moduler
 • Under "Applets å legge til" vel Undersøkelse [ legg til ]
 • Gå tilbake til Admin og Administrasjon for spørreundersøkelser
 • Velg "Ny undersøkelse"
 • Velg om underøklese skal være vanlig eller anonymisert
 • Skriv navn og beskreive på undersøkelsen. Trykk OK (+ bekreft)
 • Skriv en spørsmål nummer 1
 • Velg presentasjonstype (velg mellom sjekkbokser, radioknapper, frittekst m.m.)
 • Bestem om spørsmålet er obligatisk. Kreves: Ja/Nei
 • Avhengig av presentasjonstype, legg inn "Gyldige svar"
 • Velg Justering av presentasjon
 • Trykk OK

Du kan legge inn ubegrenset antall spørsmål.

NB: For å gjøre undersøkelsen tilgjengelig for brukerne, må du velge "aktiver"/"deaktiver".

Administrasjon for spørreundersøkelser (redigerer, se resultater, kopiering av undersøkelser m.m.) gjøres via Admin, Administrasjon for spørreundersøkelser


Innlevering (ny funksjonalitet)

Innlevering er et enkelt system for å administrere elektronisk innlevering av masteroppgaver (Jfr. UU møte 3.oktober 2006, Sak 45/06 Elektronisk innlevering, arkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver ved UiB), studentoppgaver, studentarbeid og lignende.

Innleveringsmodulen skal automatisk bli opprettet på alle emner ved semesterstart fra og med høsten 2007. Administrator kan eventuelt velge å fjerne ruten/modulen fra emnesiden.

Innleveringsmodulen består av tre ulike typer mapper: Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave. Disse tre mappetypene er visuelt ulike og det er de eneste typene innleveringsmapper man kan opprette i innleveringsmodulen. Man kan ikke endre navn på de tre mappetypene. Undermapper som eventuelt opprettes på "Læringsmappen" og "Vurderingsmappen" kan man sette navn på selv. Læringsmappen blir automatisk opprettet sammen med Innleveringsmodulen. De to andre mappene kan opprettes ved behov.


De tre mappetypene opprettes av administrator på et emne/gruppe. Hver student får en egen læringsmappe, vurderingsmappe og/eller mappe til masteroppgaven der de kan laste opp alle typer filer.

Studentene kan kun se sine egne innleverte filer i mappene.

Administratorer på emnet/gruppen kan se alle studentenes innleveringer i de tre mappetypene.

Administrator kan sette tidsbegrensning på hvor lenge mappene skal være åpne (tidsfrist for innlevering) og studenter som ikke har levert kan bli varslet på e-post.

Faglærer kan kommentere innleverte oppgaver/arbeid, enten direkte i dokumentet eller i eget kommentarfelt i Lærings- og Vurderingsmappen.

Administrator kan laste opp enkeltfiler på inntil 100 MB. For studenter (andre) er grensen på 20 MB.

Om Læringsmappen

Læringsmappen er en mappe som er ment til innlevering av arbeid som studentene skal få kommentarer og tilbakemeldinger på. Denne mappen er ikke ment for oppgaver som har betydning for karakteren i et emne. I læringsmappen gjelder derfor ikke reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen.

Om Vurderingsmappen

Oppgaver som leveres inn i vurderingsmappen skal være oppgaver som har betydning for karakteren i emnet. I vurderingsmappen gjelder derfor reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen, se Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen, Kap. 4. Eksamen , samt eventuelle utfyllende regler fastsatt av fakultetet.

Om Masteroppgave

"Fra og med 01.08.07 skal, som hovedregel, alle masteroppgaver leveres elektronisk og beståtte masteroppgaver gjøres tilgjengelig via BORA etter samtykke fra forfatteren. Konsekvenser ved slik tilgjengelighet i forhold til fremtidig publikasjon må avklares og informeres om." (Jfr. UU møte 3.oktober 2006, Sak 45/06 Elektronisk innlevering, arkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver ved UiB). Mi side har derfor vært tilrettelagt for å ta imot masteroppgaver elektronisk siden 1.januar 2007.

Mappen Masteroppgave er en type vurderingsmappe som kun er beregnet for innlevering av masteroppgave. Oppgaver som leveres inn i denne mappen skal være oppgaver som har betydning for karakteren i emnet. I denne mappen gjelder derfor reglementsbestemmelsene vedrørende eksamen, se Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen, Kap. 4 Eksamen, samt eventuelle utfyllende regler fastsatt av fakultetet.

Studentene kan ved innlevering i mappen masteroppgave velge å gjøre masteroppgaven tilgjengelig og søkbar på web i BORA. Studentene inngår en avtale med BORA om tilgjengeliggjøringen. (Avtalen ligger i BORA - også på engelsk).

Det stilles krav til at masteroppgaver må leveres i PDF på grunn av elektronisk arkivering (krav fra Riksarkivet). Se oversikt over krav til format ved innleveringer nedenfor eller på studentportalen.

Man kan opprette undermapper på Masteroppgave, men kun individuelle mapper med studentenes navn. Denne funksjonen tilbys for de instituttene hvor masterstudenter selv velger innleveringsdatoen. For de som har en felles innleveringsdato på instituttet (master-emnet) behøver man ikke å opprette individuelle mapper per student.

Opprette Mappetypene (Læringsmappen, Vurderingsmappen og Masteroppgave) på et emne eller en undergruppe (Ny)

Dersom Innleveringsmodulen ikke allerede er opprettet på emnet (Skal automatisk bli opprettet på alle emner ved semesterstart), legg til innleveringsmodulen i emnet/gruppen:

Bruk ”Behandle moduler (ruter)” under Admin-siden på emnet for å legge Innleveringsmodulen (ruten) til emnet. Under ”Moduler (ruter) å legge til”, velg ”Innlevering [ legg til ]”

Gå inn på Admin-siden for emnet/undergruppen og finn menyen "Administrasjon av innlevering":

Administrasjon av innlevering:

Innleveringsmappe (Aktivt | Deaktiver)

Brukes for å aktivere/deaktivere innleveringsmappen (standard/default = Ikke Aktivert)

Når Innleveringsmappen er Aktiv vil innleveringsmappen og Læringsmappen bli synlig for alle medlemmene i Innleveringsmodulen på emnet/gruppen.

For å opprette en Vurderingsmappe og/eller en mappe til Masteroppgave:

Gå først inn i innleveringsmappen ved å klikke på ”Innleveringsmappe” i selve Innleveringsmodulen som er opprettet, eller via Admin-siden ved å klikke på ”Innleveringsmappe” under menyen ”Administrasjon av Innlevering”.

For å opprette enten en Vurderingsmappe eller Masteroppgave-mappe klikker du på knappen ”Lag ny mappe” når du står i "Innleveringsmappen". Velg å opprette en Vurderingsmappe eller en mappe for Masteroppgave.

For å opprette alle tre mappetypene gjentas prosessen ved å gå inn i "Innleveringsmappen" og klikke på knappen ”Lag ny mappe” en gang til.

Slå på / slå av Innleveringsmodulen:

 • Innleveringsmappe (Aktivt | Deaktiver)

Brukes for å aktivere/deaktivere innleveringsmappen (standard/default = Ikke Aktivert). Innholdet i modulen er synlig først når den er Aktiv.

Åpningstid på mappene:

 • Sett felles åpningstid på alle innleveringsmappene (også på undergruppene)

Her kan du angi felles åpningstid som da vil gjelde for alle innleveringsmappene (også på undergrupper), men ikke de som har satt egne åpningstider eller valgt å ikke bruke felles åpningstider i det hele tatt.

Opprette innlevering på alle undergrupper:

 • Legg til innleveringsmappe på alle undergruppene (dette kan ta litt tid - vennligst vær tålmodig)

Oppsettet til innleveringsmappen på emnet blir kopiert til undergruppene. Oppsettet på underguppene kan deretter eventuelt endres.

NB! Man kan også opprette innleveringsmappe direkte på en undergruppe. Følg samme prosedyre som omtalt ovenfor.

Redigere mappens egenskaper

Velg "Innleveringsmappe" under "Administrasjon av innlevering" i admin-bildet og den mappen du ønsker å redigere egenskapene for. Velg knappen "Mappens egenskaper" for å redigere mappens egenskaper.

Velg om administrator skal varsles når en studentoppgave er innlevert, og om man skal bruke felles åpningstid på hele emnet, inkludert undergrupper, eller sette egen åpningstid (gjelder kun denne mappen)

Lever inn oppgave for student

brukes av administrator når studenten ikke får levert inn selv eller når mappen er stengt. (Administrator leverer oppgaven inn for studenten)


Tilgang til/ kommentering av oppgaver

Innleverte oppgaver vises i mappen og kan kommenteres på to måter: i) skriv en kort kommentar direkte i bildet, eller ii) kommenter direkte i studentens oppgave.

 1. Velg "Nye kommentarer" og skriv teksten direkte i ruten på siden (bare enkel tekst). Du kan også markere godkjent/ikke godkjent. Dette blir da lagt inn på en liten fil knytt til studenten sin oppgave.
 2. Last først ned studenten sin oppgave til din egen maskin. Skriv dine kommentarer direkte i teksten og lagre filen på din egen datamaskin. Gå tilbake til mappen og last opp den nye versjonen av oppgaven med dine kommentarer. Studenten vil da kunne se både sin egen oppgave og den nye versjonen med dine kommentarer.

Administratorer og professorer kan laste opp ulike versjoner av kommentarer og kan bruke tekstboksen for versjonskommentar for å skille mellom kommentarfilene. Studenten mottar automatisk e-postmelding når det lagt inn kommentar.

Godkjent eller ikke godkjent

I tillegg til kommentarer, kan man krysse av for om oppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

OBS! Dette er ikke en den formell karakteren bestått/ikke bestått.

Varsle studenter som ikke har levert

"Vis de som ikke har levert" lister opp alle som ikke har levert inn oppgaven. Bruk avkryssingsboksen til venstre for oppgavenavnet for å sende e-post til kandidaten(e)

Når man er i visningsbildet over studenter som ikke har levert, kan man velge "Vis de som har levert". Bruk avkryssingsboksen til venstre for å sende e-post til kandidaten(e).

Anonymisering av mapper

Det er nå mulig å ta imot anonyme elektroniske innleveringer i Innleveringsmodulen i Mi side (dvs. innlevering kun på studentens kandidatnummer). For å ivareta studentenes anonymitet stilles det krav til at anonyme innleveringer må gjøres i pdf format eller i ren tekst. Det er derfor viktig å informere studentene om krav til format ved planlagte anonyme innleveringer i god tid i forkant av innleveringsdagen.

Det ligger også informasjon om krav til format på studentportalen:

Hvordan sette opp en anonym innleveringsmappe:

Merk: En mappe må være tom (ikke ha filer i seg) for at den skal kunne anonymiseres etter at den er opprettet. Dersom mappen er tom kan anonymiseringen reverseres også slik at en anonymisert mappe blir ikke-anonymisert.

Merk: Man kan ikke anonymisere mapper dersom man har satt innleveringsmodulen til å ta imot gruppeinnlevering.

Dersom du vil anonymisere en nyopprettet mappe:

 • Opprett en mappe med det navnet du ønsker
 • Merk av for ”Ja” på valget: ”Anonymiser innholdet i mappen” (siste valget ved oppretteslen av mappen).

Dersom du ønsker å anonymisere en eksisterende mappe:

 • Klikk på mappen som du ønsker å anonymisere
 • Velg ”Mappens egenskaper”.
 • Merk av for ”Ja” på valget: ”Anonymiser innholdet i mappen”.

Gruppeinnleveringer

Når flere studenter skriver en oppgave sammen som skal leveres inn i Mi side kan man organisere innleveringen slik at bare ett eksemplar av oppgaven må leveres inn. Denne oppgaven blir synlig for alle studentene (forfatterne).

Gruppeinnleveringer kan organiseres på undergrupper: Alle studentene som er medlem på undergruppen kan se hverandres innleverte oppgaver.

Hvordan organisere innlevering av gruppeoppgaver på en undergruppe: Opprett en undergruppe på emnet for hver gruppe av studenter som skal skrive en oppgave sammen. Tilgangen for studentene på emnet til å melde seg inn i undergruppen/e på egenhånd kan begrenses av administrator om ønskelig. Man setter innleggingspolicy da til ”Stengt”: Gå inn på Admin – Gruppeadministrasjon - Endre innleggingspolicy - Åpen | Stengt | Venter på godkjenning. (velg ”stengt”). Fordel studentene som medlemmer i riktig undergruppe. Alternativt: Studentene kan legge seg selv inn på riktig gruppe dersom innleggingspolicy ikke er satt til ”Stengt”. Opprett innleveringsmodulen og mappetypen/e som gruppens medlemmer skal levere inn i. Aktiver ”Gruppeinnlevering i alle innleveringsmappene” fra Admin-siden under ”Administrasjon av innlevering”. Dette gjør at alle medlemmene i undergruppen kan se innleveringene som et annet medlem gjør i undergruppen. Aktiver innleveringsmodulen fra Admin-siden ved å klikke på ”Aktiver”. (Gjør at innholdet i Innleveringsmodulen blir synlig for medlemmene i undergruppen.)

Merk: Når en gruppeinnlevering er foretatt, dvs at en fil er blitt lastet opp av en student, så kan man ikke deaktivere gruppeinnleveringsfunksjonaliteten. Dette kan kun gjøres så lenge innleveringsmodulen er tom for filer.

Merk: Man kan ikke ha anonymiserte mapper dersom man skal ta imot gruppeinnlevering.

Merk: Det er bare administratorer på emnet som kan kommentere oppgavene som er innlevert. Alle studentene som har foretatt en gruppeinnlevering kan se kommentaren til oppgaven.

Krav til format ved innlevering i Mi side

Det stilles krav til format ved innlevering av oppgaver i Mi Side når: Studenter skal levere inn masteroppgaven. Se informasjon på Studentportalen Studenter skal levere inn en anonym oppgave i en anonymisert mappe.Se informasjon på Studentportalen

Oversikt over hvilke formater som kreves ved innleveringer i de ulike mappetypene i Mi Side: (Oversikten ligger også på Studentportalen)

 • Læringsmappen og undermapper til læringsmappen: Krav: Ingen spesielle krav til format.
  • Anonymisert læringsmappe og/eller anonymiserte undermapper til læringsmappen: Krav: PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml).
 • Vurderingsmappen og undermapper til vurderingsmappen: Krav: Ingen spesielle krav til format.
  • Anonymisert vurderingsmappe og/eller anonymiserte undermapper til vurderingsmappen: Krav: PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml).
 • Masteroppgave mappen og undermapper til masteroppgave mappen (Mapper på studentens navn): Krav: PDF.

Slette, flytte og kopiere filer i Innleveringsmodulen (ny)

I innleveringsmodulen er det begrensninger på hvilke mappetyper man kan flytte og kopiere filer mellom. Studenter kan ikke slette innleverte filer fra noen av mappetypene i innleveringsmodulen. Studenter som ønsker å slette en fil fra innleveringsmodulen må kontakte administrator/emneansvarlig som kan gjøre dette for studenten.

Fra "Læringsmappen" kan man ikke flytte filer til "Vurderingsmappen" eller til "Masteroppgave". Man kan kopiere filer fra "Læringsmappen" til både "Vurderingsmappen" og til "Masteroppgave". Man kan også flytte filer innad i "Læringsmappen" - for eksempel fra en undermappe til en annen.

Fra "Vurderingsmappen" kan man ikke flytte eller kopiere filer til "Læringsmappen" eller "Masteroppgave". Man kan flytte filer innad i "Vurderingsmappen" - for eksempel fra en undermappe til en annen.

Fra "Masteroppgave" kan man ikke flytte filer til "Læringsmappen" eller til "Vurderingsmappen". Studenter kan flytte en fil fra "Masteroppgave" til sin egen undermappe i "Masteroppgave" (med studentens navn). Man kan ikke kopiere filer fra "Masteroppgave" til "Læringsmappen" eller "Vurderingsmappen".


Tildeling av ekstra tid til innleveringer for enkelte studenter

Brukes dersom en eller flere eventuelt alle studenter har fått innvilget ekstra tid på innleveringer. Man kan administrere hvem som skal få ekstra tid og hvor mye hver enkelt skal få. Man kan også velge å gi en eller flere studenter ekstra tid i en enkelt mappe, eller på hele emnet (det vil si i alle innleveringsmappene som er opprettet på emnet)

 • Klikk på den aktuelle mappen for tildeling av ekstra tid.
 • Klikk på knappen "Administrer hvem som skal ha ekstra tid"
 • Klikk på knappen "Gje ein eller fleire studentar ekstra tid"
 • Legg inn ekstra tid

OBS: Når man tildeler ekstra tid før eller etter at den opprinnelige fristen er gått ut så legges den ekstra tiden på fra og med det tidspunktet som tiden opprinnelig er satt til å gå ut på. Eks: Dersom fristen er satt til å gå ut mandag 1. mars 2007 kl 12:00 og man denne dagen klokken 14:00 legger til en hel dag i ekstra tid - Da vil den nye innleveringsfristen bli tirsdag 2. mars 2007 kl 12:00. (ikke 14:00).

 • Klikk i boksen til venstre for kolonnen "Etternavn" dersom alle studentene skal ha ekstra tid til innleveringer.
 • Klikk knappen "OK" når du er ferdig.

Tildele ekstra tid til inleveringer for alle studenter

Merk: Rutiner for tildeling av ekstra tid til innleveringer ved ikke planlagt nedetid finner du nederst i dette dokumentet. Se også UU Sak 25/07 Elektroniske eksamensbesvarelser – rutiner ved nedetid.

Følg fremgangsmåten beskrevet nedenfor for å gi en ny innleveringsfrist for alle studentene i en mappe:

 • Klikk på den mappen det gjelder.
 • Klikk på knappen "Egenskaper for mappe".
 • Velg ny tid i datofeltene for "Stengt etter" (Den nye innleveringsfristen.)
 • Klikk knappen "OK" når du er ferdig.
 • Husk å varlse studentene om den nye innleveringsfristen. Benytt denne standardmeldingen i tilfelle ikke-planlagt nedetid i Mi side:

Standardmelding som instituttene/fakultetene skal benytte i e-post utsendingen og som melding i Mi side etter tildeling av ekstra tid til innlevering:

Mi side var utilgjengelig [dd.mm.åå] fra klokken [tt.mm] til klokken [tt.mm]. Feilen er rettet og systemet er tilgjengelig igjen. Instituttet/fakultetet har satt ny innleveringsfrist, jfr."Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid.

Ny frist: [dd.mm.åå] klokken [tt.mm]."

NB! Fyll inn med riktig informasjon der dato og klokkeslett mangler.

Send innleveringer til Eksamensarkivet og Bora (ny funksjonalitet)

Eksamensarkivet er et sentralt arkiv for elektroniske eksamensbesvarelser innlevert i Mi side ved UiB. Alle elektronisk innleverte oppgaver i Mi side skal etter sensur overføres til dette eksamensarkivet.

Oppgaver som er levert inn i enten Vurderingsmappen eller i Masteroppgave mappen i Mi side skal overføres til eksamensarkivet etter sensur er registrert i FS. Det er ikke mulig å overføre oppgaver som ligger i Læringsmappen til eksamensarkivet. Det er derfor viktig at man benytter riktig mappetype (enten Vurderingsmappen eller Masteroppgave) når man tar imot eksamensinnleveringer.

Hvordan overføre eksamensoppgaver til eksamensarkivet:

Gå inn i mappen hvor oppgavene ligger. Marker alle oppgavene som skal til eksamensarkivet. Nede på siden under alle oppgavene er knappen ”Send til Eksamensarkivet de som er markerte”. Klikk på knappen Sjekk at statusfeltet for oppgavene endrer seg til: ” Venter på avlevering til Eksamensarkivet” eller: ”Venter på avlevering til Eksamensarkivet og BORA” (gjelder kun for Masteroppgave mappen). I tillegg vises dato og klokkeslett for når knappen ble trykket på og hvem som trykket på den. Selve overføringen skjer om natten. Sjekk dagen etter om overføringen var vellykket (se i statusfeltet). Eventuelle feilmeldinger/problemer med overføringen meldes inn via lenken nederst på siden ”Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?”

Merk: Masteroppgaver som studenter har valgt å tilgjengeliggjøre i BORA ved innlevering vil få en tekst i statusfeltet som sier ” Venter på avlevering til BORA”. Når oppgaven er sendt til Eksamensarkivet vil den automatisk bli overført videre til BORA dersom oppgaven er bestått. En ikke bestått masteroppgave vil ikke bli overført til BORA selv om den overføres til Eksamensarkivet.

Tilknytting til Ephorus (tekstgjenkjenningsprogram)

Kun en person pr emne kan få brukerkonto og rapporter tilsendt fra Ephorus. For å kunne benytte benytte tjenestene til Ephorus via Mi Side, se informasjonen som ligger på Intranettet. Her finner man også Mer informasjon om tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus (krever pålogging til UiBs intranett)

NB! Studentene skal være informert om at Ephorus er knyttet innleveringsmodulen og/eller Kark.

Overgang til andre systemer

Mi Side har noen integrerte system som studentene kan gå direkte inn i via Mi Side. Dette er Kark-innlevering, Kark-seminar og Moodle flervalgstesting (ny).

For å legge til overgang til ett eller flere system må modulen "Overgang til andre system" først legges til på emnet/gruppen.

Gå inn i Admin-siden på emnet/gruppen, velg "Behandle moduler" Velg "Legg til" på modulen "Overgang til andre system".

Gå inn igjen i Admin-siden for emnet/gruppen som modulen ble lagt til. Under menyen "Administrasjon av overgang til andre system" velg hvilke system man ønsker å ha overgang til.


Kark

Læringsstøttesystemet Kark er integrert i Mi side og kan brukes til alle emner ved UiB.

Overgangen fra Mi side til Kark skjer automatisk og Kark får brukerdata, undervisningsaktivitet og gruppetilhørighet fra FS/Studentweb/Mi side. Kark åpner seg i nytt nettleservindu slik at brukeren beholder kontakten med Mi side.

Oppgaveseminar

Kark lar studentene levere, lese og kommentere oppgaver direkte på Internett. Et kraftig oppgavestyringssystem gjør at Kark kan brukes i det fleste undervisningsopplegg. Emnets karkadministrator (emneadministrator) bestemmer hvem som til enhver tid har tilgang til oppgavetema og besvarelser og hvem som kan kommentere oppgavene.

Seminaret er også velegnet når studentene får levere flere versjoner av samme oppgave og når emnet er mappevurdert.

Siden undervisningsopplegget varierer fra emne til emne, er det emneadministratoren som bestemmer hvilke funksjoner som skal brukes, blant disse er mappefunksjoner, generering av kommentatorlister og blogger.

Blogger (diskusjonsforum)

I noen undervisningsopplegg er det naturlig å ha elektroniske diskusjonsforum i forbindelse med oppgaveseminaret. Kark har tre varianter å velge mellom, lærer-, student- og diskusjonsblogg. I de to første er bloggeieren som lager nye innlegg. I den siste er det fritt fram for alle å starte diskusjoner. I alle tre får de andre delta med innspill og spørsmål.

Oppgaveinnlevering

Kark fins også i en ren innleveringsvariant som er velegnet når man ikke trenger seminarfunksjoner eller når man må bruke filformater som ikke kan vises i nettlesere.

Kark-innlevering kan ta imot alle eller valgte filformater. Det er lagt til rette for at lærerne skal kunne kommentere oppgaver, både direkte i oppgaven og på egen kommentarplass i Kark.

Kark-innlevering er styrt av samme program som seminaret og emneadministratoren har de samme mulighetene til å tilpasse Kark til emnets arbeidsmåter

Ta Kark i bruk

Kark aktiveres ved at man lager en lenke til seminar eller innlevering på Mi side. Mange legger lenke til en manual sammen med karklenken. Karkkonteret hjelper når man skal ta i bruk Kark for første gang.

Spørsmål om Kark kan sendes til [kark@uib.no kark@uib.no].

Brukerstøtte

Superbrukere på fakultetene og instituttene kan svare på enkle spørsmål og tildele administrativ tilgang (skriverettigheter). Spørsmål om Mi side kan sendes på e-post til studentportal@uib.no, eller benytt Feilmeldingsskjema som du finner nederst til venstre på Mi side.

Kurs

Det holdes jevnlig kurs i bruken av Mi side. Ved oppgraderinger og ny funksjonalitet holdes det også innføringskurs i ny funksjonalitet.

For en oversikt over kursene, se http://www.uib.no/ua/kurs/

Vi kan også lage og holde kurs ved behov. Ta kontakt med kursansvarlig [mailt:kathrine.slettevold@ua.uib.no Kathrine Slettevold]

Rutiner ved ikke planlagt nedetid i Mi side

Jfr. UU Sak 25/07 Elektroniske eksamensbesvarelser – rutiner ved nedetid.

Instituttene/fakultetene har ansvar for å varsle studentene om utvidede innleveringsfrister.

Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid: • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i løpet av innleveringsdagen, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum en dag for alle studentene på emnet. • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i over en dag, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum to dager for alle studentene på emnet. • Det er det ansvarlige institutt/fakultet for emnene som fastsetter ny innleveringsfrist i henhold til disse retningslinjene.

Standardmelding som instituttene/fakultetene skal benytte i e-post utsendingen og som melding i Mi side etter tildeling av ekstra tid til innlevering:

Mi side var utilgjengelig [dd.mm.åå] fra klokken [tt.mm] til klokken [tt.mm]. Feilen er rettet og systemet er tilgjengelig igjen. Instituttet/fakultetet har satt ny innleveringsfrist, jfr."Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid.

Ny frist: [dd.mm.åå] klokken [tt.mm]."

NB! Fyll inn med riktig informasjon der dato og klokkeslett mangler. Se også informasjon om tildeling av ekstra tid til innleveringer

Rutinene og retningslinjene i tilfelle ikke planlagt nedetid i Mi side ligger også ute på intranettet.

Geographylogo.png Languages: 

Norwegian - English