Rapporteringsplan

Frå SAwiki
Versjonen frå 27. mai 2015 kl. 13:11 av Simkr (diskusjon | bidrag)

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om høsten

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. august (avlagte doktorgrader)
  • NIFU: 1. oktober (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. oktober

Mai

Internt planleggingsmøte ved SA 27. mai 2014

Juni

Utsending av brev i ePhorte Månedsskiftet mai/juni
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Månedsskiftet mai/juni

August

Kollegiesekretariatet ferdig med oversikt over disputaser til promosjonen Primo august
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU 19. august
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU 25. august

September

Utsending av 1. filsett Uke 37
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 38
Utsending av 2. filsett Uke 39
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 39/40
Internfrist avlagte høyere grader til NIFU 25. september
Dialogmøter Uke 40

Oktober

Eksternfrist avlagte høyere grader til NIFU 1. oktober
Internfrist DBH for fakultetene 3. oktober
Utsending av endelig filsett Uke 41
Internt formøte hos SA 10. oktober
Rapporteringsmøte 13. oktober
Rapporteringsfrist DBH 15. oktober
Protokoll fra rapporteringsmøte distribueres i ePhorte Uke 42