Skilnad mellom versjonar av «Rapporteringsplan»

Frå SAwiki
Line 46: Line 46:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 1. filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 1. filsett</td>
     <td style="border-color:black">Uke 37</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 36</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Fakultetene kvalitetssikrer data</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Fakultetene kvalitetssikrer data</td>
     <td style="border-color:black">Uke 38</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 37/38</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 2. filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 2. filsett</td>
     <td style="border-color:black">Uke 39</td>
+
     <td style="border-color:black">Starten av uke 39</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
  <tr>
 
  <tr>
Line 63: Line 63:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
     <td style="border-color:black">Internfrist avlagte høyere grader til NIFU</td>
 
     <td style="border-color:black">Internfrist avlagte høyere grader til NIFU</td>
     <td style="border-color:black">25. september</td>
+
     <td style="border-color:black">28. september</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
     <td style="border-color:black">Uke 40</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 39</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
  
 
</table>
 
</table>
 +
 
==Oktober==
 
==Oktober==
 
<table border="1" style="border-color:black" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
 
<table border="1" style="border-color:black" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">

Versjonen frå 31. mai 2016 kl. 12:23

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om høsten

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. august (avlagte doktorgrader)
  • NIFU: 1. oktober (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. oktober

Mai

Internt planleggingsmøte ved SA 31. mai 2016

Juni

Utsending av brev i ePhorte Månedsskiftet mai/juni
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Månedsskiftet mai/juni

August

Kollegiesekretariatet ferdig med oversikt over disputaser til promosjonen Primo august
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU 22. august
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU 25. august

September

Utsending av 1. filsett Uke 36
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 37/38
Utsending av 2. filsett Starten av uke 39
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 39/40
Internfrist avlagte høyere grader til NIFU 28. september
Dialogmøter Uke 39

Oktober

Eksternfrist avlagte høyere grader til NIFU 1. oktober
Internfrist DBH for fakultetene 2. oktober
Utsending av endelig filsett Uke 41
Internt formøte hos SA 8. oktober
Rapporteringsmøte 14. oktober
Rapporteringsfrist DBH 15. oktober
Protokoll fra rapporteringsmøte distribueres i ePhorte Uke 43