Skilnad mellom versjonar av «Rapporteringsplan»

Frå SAwiki
Line 10: Line 10:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internt planleggingsmøte ved SA</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internt planleggingsmøte ved SA</td>
     <td style="border-color:black">15. mai 2012</td>
+
     <td style="border-color:black">7. mai 2013</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
Line 34: Line 34:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU</td>
     <td style="border-color:black">20. august</td>
+
     <td style="border-color:black">19. august</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 46: Line 46:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 1. filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 1. filsett</td>
     <td style="border-color:black">Ultimo uke 37</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 37</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 2. filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 2. filsett</td>
     <td style="border-color:black">Primo uke 39</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 39</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 58: Line 58:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
     <td style="border-color:black">Uke 39</td>
+
     <td style="border-color:black">Uke 40</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 77: Line 77:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist DBH for fakultetene</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist DBH for fakultetene</td>
     <td style="border-color:black">5. oktober</td>
+
     <td style="border-color:black">3. oktober</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 89: Line 89:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Rapporteringsmøte</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Rapporteringsmøte</td>
     <td style="border-color:black">11. oktober</td>
+
     <td style="border-color:black">14. oktober</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>

Versjonen frå 14. mai 2013 kl. 14:30

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om høsten

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. august (avlagte doktorgrader)
  • NIFU: 1. oktober (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. oktober

Mai

Internt planleggingsmøte ved SA 7. mai 2013

Juni

Utsending av brev i ePhorte Månedsskiftet mai/juni
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Månedsskiftet mai/juni

August

Kollegiesekretariatet ferdig med oversikt over disputaser til promosjonen Primo august
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU 19. august
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU 25. august

September

Utsending av 1. filsett Uke 37
Utsending av 2. filsett Uke 39
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 38
Dialogmøter Uke 40
Internfrist avlagte høyere grader til NIFU 25. september

Oktober

Eksternfrist avlagte høyere grader til NIFU 1. oktober
Fakultetene kvalitetssikrer data Uke 40
Internfrist DBH for fakultetene 3. oktober
Utsending av endelig filsett Primo uke 41
Internt formøte hos SA 10. oktober
Rapporteringsmøte 14. oktober
Rapporteringsfrist DBH 15. oktober
Protokoll fra rapporteringsmøte distribueres i ePhorte Uke 42