Rapportering og analyse av studentdata

Frå SAwiki
Versjonen frå 27. mai 2015 kl. 13:24 av Simkr (diskusjon | bidrag)

Hva skal rapporteres?

Data som inngår i resultatrapporteringen;

  • Eksamensdata
  • Utvekslingsopphold
  • Avlagte doktorgrader

Data til DBH, SSB og NIFU;

  • Data om studietilbudet
  • Søker- og opptakstall
  • Forskerutdanningen


Spørsmål om rapportering rettes til Studieadministrativ avdeling: