Publisering av emneinformasjon

Frå SAwiki
Omdirigeringsside

Generelt

For at et emne skal vises på eksternweb må det ha infotermin (med J i feltet publiser internt) for inneværende semester. Inneværende semester i denne sammenhengen tolkes slik: vår = 01.01 til 30.06 og høst = 01.07 til 31.12.

Det må være registrert nuskode på emnet og kun 0-versjoner hentes over.

Eksternweb viser inneværende og neste semester, så sant det ligger infotermin for disse semestrene. I forkant av semesterskifte (1.7 og 1.1) vil UA kopiere infoterminer med utgangspunkt i det som ligger på emnene fra før.

Kopieringen vil ta hensyn til emner som er avsluttet (periode underv. i Emne samlebilde), slik at det ikke legges inn infoterminer for semestre etter siste undervisningssemester.

Eksempel: Hvis inneværende semester er h09 vil UA før 1.1.2010 kopiere infoterminer fra våren 2010 til høsten 2010. På denne måten vil emnene ha infotermin for inneværende og neste semester når vi kommer til våren 2010.

Dette betyr at det ikke vil bli kopiert infoterminer til nye emner. Fakultetet må derfor selv sørge for å legge inn infoterminer for inneværende og neste semester på nye emner (også når det lages ny 0-versjon av et emne).

Dersom undervisningssemester er utgått, må det registreres på følgende måte for å vises korrekt på eksternweb: Ugåtte undervisningssemester.

Ofte stilte spørsmål

Vi har et nytt emne med oppstart neste semester, men vi ønsker at emnet skal vises inneværende semester - hvordan gjør vi det?

Svar: Sørg for at det finnes infotermin på emnet for inneværende semester, i tillegg til neste semester, med verdien J i publiser internt, i begge. Legg informasjon (infotyper) på inneværende semester, i tillegg til neste semester. Sørg også for at emnet har Nuskode.

Vi har laget ny versjon av et emne og den nye versjonen gjelder fra neste semester, men ønsker å få ut informasjon om ny studieplan nå. Hvordan gjør vi det?

Svar: Det er kun 0-versjonen som vil vise på eksternweb. Legg derfor infotermin på inneværende semester på 0-versjonen slik at emnet viser på eksternweb. Emneinfo for neste semester, kan så legges på inneværende semester på den nye 0-versjonen.

Jeg har gjort en endring på emnet i dag. Når vil dette vises på eksternweb?

Svar: Eksporten fra FS til Eksternweb starter i løpet av natten og gjør seg ferdig til ca. lunch neste dag.

Se også