Skilnad mellom versjonar av «Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren»

Frå SAwiki
 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
=Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren=
 
=Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren=
  

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 11:36

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. januar (avlagte doktorgrader)
  • DBH: 15. februar
  • NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. mars (2017: utsatt til 31. mars)


November

Internt planleggingsmøte ved SA November


Desember

Utsending av brev til avdelingene Desember
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Desember

Januar

Utsending av første filsett Uke 2
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU Fredag i uke 3
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU Onsdag i uke 4
Utsending av 2. filsett Uke 4
Dialogmøter Uke 4 og 5

Februar

Internfrist DBH-data Fredag i uke 5
Utsending av 3. og siste filsett Tidlig i uke 6
Internt formøte hos SA Torsdag i uke 6
Rapporteringsmøte Mandag i uke 7
Eksternfrist for data til DBH Onsdag i uke 7
Internfrist for levering av data om høyere utdanning til NIFU Onsdag i uke 7

Mars

Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Onsdag i uke 9 (grunnet databasefusjon 18.-19. mars leveres imidlertid denne torsdag i uke 7)
Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen) Uke 10
Dialogmøter Uke 11
Internfrist DBH (mars-rapporteringen) Onsdag i uke 12
Utsending av endelig filsett Tidlig i uke 13
Internt formøte hos SA Tirsdag i uke 13
Rapporteringsmøte Onsdag i uke 13
Eksternfrist for rapportering av data til DBH Fredag i uke 13