Skilnad mellom versjonar av «Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren»

Frå SAwiki
Line 5: Line 5:
 
*DBH: 15. februar
 
*DBH: 15. februar
 
*NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
 
*NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
*DBH: 15. mars  
+
*DBH: 15. mars (2017: utsatt til 31. mars)
  
  

Versjonen frå 1. desember 2016 kl. 15:09

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. januar (avlagte doktorgrader)
  • DBH: 15. februar
  • NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. mars (2017: utsatt til 31. mars)


November

Internt planleggingsmøte ved SA November


Desember

Utsending av brev til avdelingene Desember
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Desember

Januar

Utsending av første filsett Uke 2
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU Onsdag i uke 3
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU Mandag i uke 4
Utsending av 2. filsett Uke 4
Dialogmøter Uke 4 og 5

Februar

Internfrist DBH-data Torsdag i uke 5
Utsending av 3. og siste filsett Tidlig i uke 6
Internt formøte hos SA Onsdag i uke 6
Rapporteringsmøte Fredag i uke 6
Ekstern frist for data til DBH Mandag i uke 7
Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen) Tidlig i uke 8
Internfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Fredag i uke 8
Dialogmøter Uke 8 og 9

Mars

Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Tirsdag i uke 9
Internfrist DBH (mars-rapporteringen) Torsdag i uke 9
Utsending av endelig filsett Tidlig i uke 10
Internt formøte hos SA Onsdag i uke 10
Rapporteringsmøte Fredag i uke 10
Eksternfrist for rapportering av data til DBH Tirsdag i uke 11