Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Frå SAwiki
Versjonen frå 9. desember 2015 kl. 10:12 av Simkr (diskusjon | bidrag) (→‎Januar)

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. januar (avlagte doktorgrader)
  • DBH: 15. februar
  • NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. mars


November

Internt planleggingsmøte ved SA November


Desember

Utsending av brev til avdelingene Desember
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Desember

Januar

Utsending av første filsett Uke 2
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU Onsdag i uke 3
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU Mandag i uke 4
Utsending av 2. filsett Uke 4
Dialogmøter Uke 4 og 5

Februar

Internfrist DBH-data Onsdag i uke 6
Utsending av 3. og siste filsett Tidlig i uke 7
Internt formøte hos SA Onsdag i uke 7
Rapporteringsmøte Torsdag i uke 7
Ekstern frist for data til DBH Fredag i uke 7
Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen) Tidlig i uke 8
Internfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Onsdag i uke 9
Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Fredag i uke 9


Mars

Dialogmøter Tidlig i uke 10
Internfrist DBH (mars-rapporteringen) Onsdag i uke 10
Utsending av endelig filsett Senest mandag i uke 11
Internt formøte hos SA Tirsdag i uke 11
Rapporteringsmøte Torsdag i uke 11
Eksternfrist for rapportering av data til DBH Fredag i uke 11