Skilnad mellom versjonar av «Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren»

Frå SAwiki
Line 85: Line 85:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU</td>
     <td style="border-color:black">Tirsdag i uke 9</td>
+
     <td style="border-color:black">Tirsdag i uke 9 (grunnet databasefusjon 18.-19. mars leveres imidlertid denne torsdag i uke 7)</td>
 +
  </tr>
 +
<tr>
 +
    <td width="70%" style="border-color:black">Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen)</td>
 +
    <td style="border-color:black">Uke 10</td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="70%" style="border-color:black">Dialogmøter</td>
 +
    <td style="border-color:black">Uke 11</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist DBH (mars-rapporteringen)</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist DBH (mars-rapporteringen)</td>
     <td style="border-color:black">Torsdag i uke 9</td>
+
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 12</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av endelig filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av endelig filsett</td>
     <td style="border-color:black">Tidlig i uke 10</td>
+
     <td style="border-color:black">Tidlig i uke 13</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internt formøte hos SA</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internt formøte hos SA</td>
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 10</td>
+
     <td style="border-color:black">Tirsdag i uke 13</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Rapporteringsmøte</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Rapporteringsmøte</td>
     <td style="border-color:black">Fredag i uke 10</td>
+
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 13</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td style="border-color:black">Eksternfrist for rapportering av data til DBH</td>
 
     <td style="border-color:black">Eksternfrist for rapportering av data til DBH</td>
     <td style="border-color:black">Tirsdag i uke 11</td>
+
     <td style="border-color:black">Fredag i uke 13</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>

Versjonen frå 1. desember 2016 kl. 14:34

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. januar (avlagte doktorgrader)
  • DBH: 15. februar
  • NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. mars (2017: utsatt til 31. mars)


November

Internt planleggingsmøte ved SA November


Desember

Utsending av brev til avdelingene Desember
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Desember

Januar

Utsending av første filsett Uke 2
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU Fredag i uke 3
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU Onsdag i uke 4
Utsending av 2. filsett Uke 4
Dialogmøter Uke 4 og 5

Februar

Internfrist DBH-data Fredag i uke 5
Utsending av 3. og siste filsett Tidlig i uke 6
Internt formøte hos SA Torsdag i uke 6
Rapporteringsmøte Mandag i uke 7
Eksternfrist for data til DBH Onsdag i uke 7
Internfrist for levering av data om høyere utdanning til NIFU Onsdag i uke 7

Mars

Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Tirsdag i uke 9 (grunnet databasefusjon 18.-19. mars leveres imidlertid denne torsdag i uke 7)
Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen) Uke 10
Dialogmøter Uke 11
Internfrist DBH (mars-rapporteringen) Onsdag i uke 12
Utsending av endelig filsett Tidlig i uke 13
Internt formøte hos SA Tirsdag i uke 13
Rapporteringsmøte Onsdag i uke 13
Eksternfrist for rapportering av data til DBH Fredag i uke 13