Opprette videreutdanningsemne

Frå SAwiki
Versjonen frå 1. juli 2014 kl. 08:54 av Simkr (diskusjon | bidrag)

Videreutdanningsemner skal opprettes med studienivå 800 (videreutdanning lavere grad) eller 850 (videreutdanning høyere grad). Både administrativ og studieansvarlig stedkode skal være fakultet/institutt). Emnet må også knyttes mot en nus-kode. Selve emnekoden skal følge denne kodestrukturen:

FAG600/619 - Forkurs
FAG620/639 - Grunnemner
FAG640/659 - Fordypning
FAG660/680 – Masteremner

Videmne.jpg

Med mindre emnet inngår i et videreutdanningsprogram (for eksempel en erfaringsbasert master) må det også opprettes et eget studieprogram for emnet. Emnet knyttes til dette studieprogrammet ved å legge studieprogramkoden inn i feltet 'Studieprog rapp' i Emne samlebilde. Studieprogrammet skal normalt ha samme kode, studienivå, vekting og nus-kode som emnet. Det er studieprogrammets finansieringsprosent som styrer hvor mye belønningsmidler vi får for studiepoengproduksjonen på emnet. Finansieringsprosenten regnes ut på bakgrunn av studieprogrammets finansieringskategori og ekstern finansiering (for eksempel studentenes egenbetaling for emnet). For mer informasjon om utregning av finansieringsprosent, se dokumentasjon for studieprogram på DBH: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/kurs/kurs_prog_rapport.cfm