Ofte stilte spørsmål om FS

Frå SAwiki

Feilmeldinger

Jeg får melding om at konto er låst. Hva gjør jeg?

Når jeg prøver å logge meg på FS, får jeg denne meldingen:

Feil oppstod ved tilkobling til databasen. Melding: 28000 ORA-28000: kontoen er låst

Brukerkontoer i FS stenges automatisk dersom brukeren ikke har logget på FS i løpet av 3 måneder. Ta kontakt med FS-brukerstøtte for å få åpnet konto igjen.

Jeg får feilmelding "Row changed between retrieve and update. No changes made to database.". Hva betyr dette?

Dette betyr at de data du har i bildet ditt er blitt endret i databasen etter at du hentet dem fram. FS nekter deg derfor å lagre de endringene du har gjort, fordi du da vil overskrive en annen endring.

Det er bare en måte å løse dette på: Gå ut igjen i søkemodus/evt. lukk bildet (svar evt. nei på om du ønsker å lagre endringene - det vil ikke fungere likevel). Prøv deretter å gjør endringen på nytt.

Jeg får feilmeldingen "Utilstrekkelige privilegier". Hva betyr dette?

Dette betyr at du ikke har tilstrekkelige privilegier (rettigheter i FS) til å utføre endringene du prøver på. Det er din overordnede som bestemmer hvilke rettigheter du skal ha. Søknad om dette sendes gjennom TAS (https://skjema.app.uib.no/tas_soknad) og må gjøres av din overordnede. Vær så konkret som mulig angående arbeidsoppgaver du skal utføre i FS. På bakgrunn av dette, gir Seksjon for studiekvalitet deg de rettighetene du behøver for å få utført oppgavene.

Jeg får feilmeldingen "Objektet fs.??_?????? finnes ikke". Hva betyr dette?

Dette betyr at du ikke har tilstrekkelige privilegier (rettigheter i FS) til å kjøre rapporten. Send søknad om utvidede rettigheter på følgende skjema:

til Gaute Svendsen, Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning, SA

Jeg får feilmeldingen "Brudd på entydig skranke". Hva betyr dette?

Denne feilmeldingen får du når du forsøkere å registrere noe i FS som allerede finnes. Eksempler på dette kan være at en student kan være meldt til samme eksamen i samme semester bare èn gang, eller at et studieprogram bare kan være knyttet til et emne èn gang. Løsningen på dette er oftest å søke fram og kontrollere om den informasjonen du prøver å registrere, allerede eksisterer.

Jeg får feilmeldingen "integritetsskranken (FS. ......) er overtrådt - hovednøkkel ikke funnet". Hva betyr dette?

Dette betyr at du benytter en kodeverdi i et av feltene som ikke finnes. Eksempler på dette kan være feil kombinasjon av institusjonsnr, emnekode og versjonskode eller en skrivefeil i f.eks. en studieprogramkode. Ofte kan det være at koden bare ikke er opprettet - dette kan f.eks. skje dersom det ikke er opprettet eksamen eller undervisningsenhet for det semesteret du registrerer på.

Kontroller alle felter på nytt. Sjekk om eksamen/undervisningsenhet for aktuelt semester er registrert.

Andre spørsmål

Finnes det en testbase hvor jeg kan prøve ut ting jeg lurer på i FS?

Ja, alle brukere skal i Programkiosken ha et ikon som heter "FS Demo". Her kan du logge på med ditt vanlige brukernavn og passord og teste helt fritt.

Jeg skal legge inn en sensor, men finner ikke personen i FS. Hva gjør jeg?

Alle fagpersoner som finnes i UiBs personalsystem blir automatisk opprettet i FS. Dersom du likevel ikke finner personen i FS kan det være at personen ennå ikke er registrert i personalsystemet.

Du kan da opprette personen selv i FS. Informasjon om hvordan det gjøres finnes i kursmateriellet til eksamenskurset.

Hvordan blir jeg bruker av FS?

Informasjon om dette finner du på hovedsiden for FS.

Obligatorisk aktivitet: Jeg finner ikke studenten slik at jeg kan krysse av for godkjent. Hva gjør jeg?

Bildet Eksamen / Godkjent undervisningsaktitet viser fram kun studenter som er eksamensmeldt til den angitt eksamen. For å registrere godkjenning på en student som ikke er eksamensmeldt til den aktulle eksamen må et annet bilde benyttes. Les mer om dette i kursmateriellet til eksamenskurset.