Ny versjon av Mi side 27.12.2008

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 16:14 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (2 versjonar)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Versjon 2.3 av Mi side ble produksjonssatt 27.desember. Den nye versjonen inneholder forbedringer og tilpasninger av eksisterende funksjonalitet i Mi side. Her følger informasjon om hva som er nytt i Mi side for administratorer per 27.12.2007:

Språkvask:

 • Mi side har i høst gjennomgått en språkvask/gjennomgang av tekst i Mi side på nynorsk.

Innleveringsmodulen:

 • Innlevering har blant annet byttet navn på engelsk fra "Homework" til "Assignment".
 • Kommentaren "Godkjent"/"Ikke godkjent" blir vist i statusfeltet til oppgaven til studenten som har fått tilbakemeldingen.
 • Det er laget en utskriftsvennlig liste over studentene som har fått kommentaren "Godkjent"/"Ikke godkjent" på oppgaven sin.
 • Det er laget en mulighet for å sende e-post til studentene fra siden som viser "Godkjent"/"Ikke godkjent" kommentarene studenten har fått.
 • Administratorer kan sortere studentene på statusen "Godkjent"/"Ikke godkjent" på oppgavene per innleveringsmappe.
 • Det er laget en mulighet for å sende e-post til alle studentene som har fått tildelt ekstra innleveringstid.
 • Det er laget en utskriftsvennlig liste over alle studentene som har fått tildelt ekstra innleveringstid.
 • Det er laget en knapp for å stoppe overføringen til Eksamensarkivet/BORA i hhv. Vurderingsmappen og Masteroppgave-mappen.
 • Ved avbryting av overføring til Eksamensarkivet/BORA vises det historikk på hvem som avbrøt overføringen og når det ble gjort i statusfeltet.
 • Man kan, i tillegg til å laste ned et anonymisert arkiv av innholdet i denne mappen og alle undermapper også laste ned et arkiv av innholdet i kun den mappen man står i.

Kalender:

 • Det er laget utskriftsvennlig format av kalenderen
 • Fristene for innleveringer i Innleveringsmappene (Lukketiden) vil bli vist i kalenderen.
 • Endringer i frister i innleveringsmapper blir oppdatert i kalenderen umiddelbart
 • Man kan liste opp alle fristene for innleveringer som er satt i innleveringsmappene i Mi side.
 • Man kan velge utvidet visning – dvs se informasjon som ligger inne i Beskrivelsesfeltet for en aktivitet.
 • Utvidet visning for kalender blir standard visning i dagsvisningen av kalenderen.
 • Dersom informasjon om foreleser/tema/sted osv. finnes for en undervisningsforekomst så vil den også vises i kalenderen i Mi side.
 • Man kan eksportere innhold i kalenderen fra en valgt dato til en annen ekstern kalender. (I standarden ”iCalendar”, dvs at man kan eksportere til blant annet Outlook, Google Calendar mm).

Undersøkelser:

 • Man kan sende ut e-post påminnelser til grupper av personer samt det er gjort forbedringer på oppsummeringen avde frie svarene i resultatene.
 • Resultatene fra en spørreundersøkelse kan nå åpnes direkte i excel (Resultatene fordeles i separate kolonner automatisk).

Hjelp/Brukerdokumentasjon:

 • All brukerdokumentasjon og kursinformasjon for Mi side (og FS og Syllabus) ligger nå samlet i ett felles system for Kurs, brukerdokumentasjon og brukerstøtte.
 • Adressen til systemet for kurs, brukerdokumentasjon og brukerstøtte: http://uib.no/uawiki
 • Et ? ikon er tilgjengelig i hver rute i Mi side og er knyttet opp til riktig sted i brukermanualen ut i fra om du er administrator eller ikke, samt ut fra om du har norsk eller engelsk språk i Mi side.
 • Det er også laget en direkte lenke til riktig sted i brukermanualen via alle menyene på Admin-siden: [?].

Administrasjon:

 • Det er blitt enklere å administrere adgangsrettigheter og finne fram på admin-siden.
 • Man kan gå direkte til admin-siden via alle rutene ved å klikke på et admin ikon som er en skiftenøkkel.
 • Administratorer har fått flere snarveier via noen av rutene:
  • I ruten ”Undergrupper” er det lagt til et valg "Opprett ny undergruppe" som er tilgjengelig på emne/gruppenivå.
  • I ruten ”Diskusjonsforum” er det lagt til et valg ”Nytt forum” som er tilgjengelig på emne/gruppenivå.
  • I ruten ”Undersøkelser” er det lagt til et valg ”Ny undersøkelse” som er tilgjengelig på emne/gruppenivå.
 • Når man skal tildele administrasjonsrettigheter til en person på flere emner så kan man klone medlemskap for inntil 20 emner om gangen.
 • I tillegg kan man nå når man gir en person en rolle på et emne/gruppe samtidig tildele personen en rolle på en eller flere av undergruppene til emnet/gruppen.

E-post:

 • Man kan sette inn en lenke til en fil som ligger i fillageret til emnet når man sender e-post.

Meldinger:

 • Man kan redigere meldinger som er publisert på flere emner/grupper - og endringen skjer alle steder.
 • Man kan sette inn en lenke til en fil som ligger i fillageret til emnet når man har opprettet en melding.

Fillager:

 • Hvilket semester mappene i "Mine filer" tilhører, vises for alle emne-mapper
 • Man kan velge om en beskrivelse knyttet til en fil i fillageret skal vises eller ikke vises for andre medlemmer på emnet.

Blogg:

 • Når man oppretter (tar i bruk) Blogg på et emne blir man informert om at det ligger et redaktøransvar knyttet til bruken av Blogg.
 • Alle administratorer kan se hvem som har opprettet en Blogg på et emne i admin-menyen for Bloggen.