Ny versjon av Mi side 23.6.2011 / New version of My Space 6.23.2011

Frå SAwiki
Versjonen frå 23. juni 2011 kl. 15:45 av Astko (diskusjon | bidrag)

(Information in English follows below.)

Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.

Nytt for studenter på Mi side:

Studiekvalitetsbasen

 • Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 • Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevalueringer
 • Koblingene leder brukeren over til Studiekvalitetsbasen, UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer

Innlevering

 • Feltene Frie søkeord og Sammendrag (abstrakt) er fjernet fra opplastingsdialogen ved opplasting av filer til Vurderingsmapper og Læringsmapper

Fillager

 • Url'er i fillageret har fått visningsteller tilsvarende som for filer
 • Det er mulig å se hvor mange brukere som har klikket på lenken, samt hvor mange ganger den har vært klikket på totalt
 • Filer og url'er åpnes nå i nytt vindu/fane


Nytt for administratorer på Mi side:

Studiekvalitetsbasen

 • Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 • Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevaluering
 • Koblingene leder brukeren over til Studiekvalitetsbasen, UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer
 • Det er sømløs overgang fra Mi side til Studiekvalitetsbasen fra admin-siden for et emne eller et studieprogram
  • Overgangen er hensiktsmessig å bruke når man skal legge til evalueringer for et emne eller et program

Innlevering

 • Det er ikke lenger mulig å opprette innleveringsmodulen på grupper
  • Dette gjelder også for undergrupper til grupper
 • Vurderingsmappen blir foreslått først når man oppretter innleveringsmodulen på et emne/undergruppe til emnet
  • Er det allerede opprettet en vurderingsmappe på emnet/undergruppen til emnet foreslås Læringsmappen
 • Feltene Frie søkeord og Sammendrag (abstrakt) er fjernet fra opplastingsdialogen for opplasting av fil for student til Vurderingsmapper og Læringsmapper
 • Filer åpnes nå i nytt vindu/fane

Meldinger

 • Hvis man får feilmelding etter å ha skrevet en melding, beholdes nå innholdet i felter som er korrekt utfylt
 • Felt som mangler innhold eller har feil innhold markeres med rød feilmelding

Fillager

 • Url'er i fillageret har fått visningsteller tilsvarende som for filer
 • Det er mulig å se hvor mange brukere som har klikket på en lenke, samt hvor mange ganger den har vært klikket på totalt
 • Filer og url'er åpnes nå i nytt vindu/fane

Blogg

 • Funksjonen Blogg er avviklet

Ressurser via RSS

 • Funksjonen Ressurser via RSS er avviklet

Selvlaget rute

 • Forbedret brukergrensesnitt for å legge ut video i selvlagede ruter
 • Bedre visning av spillelister for video- og lydfiler
  • Man kan lage spillelister med inntil syv filer

Undersøkelser

 • Når man sender e-post om undersøkelser følger det nå automatisk med lenke til selve undersøkelsen i meldingen
 • E-post om undersøkelser arkiveres nå i loggen for masseutsendelser
 • Kopi av e-post om undersøkelser går til avsender


ENGLISH:

Thursday June 23 between 15:00 and 16:00 some improvements made to My Space will be launched. If you notice anything not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of each My Space page. During weeks 26-27 the user documentation for both students and administrators will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.

What's new for students in My Space

Studiekvalitetsbasen

 • The tab Course description is now called Course Description / Course Reports
 • The tab Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
 • The user will find a link to the Quality Assurance Reports system for the given course or programme

Assignment

 • Index terms and Descriptive text (abstract) are removed from the upload assignment dialogue for folder types Assessment folder and Learning folder

News

 • The sorting of news has changed: News from the Community ”Universitetet i Bergen” will be placed first in the new sorting. Then the classes will be sorted alphabetically (including the subgroups) and finally the news from your community memberships are sorted alphabetically.

File Storage

 • When new files or folders are added to a File Storage these are indicated as usual with a red "New" text in the left column that is visible for 7 days. Now, the "New" text will also be shown in the top level for both the class/community file storage and in "My Files".

Calendar

 • In the calendar "List" view you will be able to select a date for when it should start listing calendar items. The selection is done by clicking on a date in the small calendar to the left.
 • Each calendar item has a new field "Last modified" that shows when it was last edited and by whom.

E-mail

 • In the Control Panel you will find a link to the IT-departments guide to how you can forward your student e-mail at UiB to another e-mail address.

Classes and Communities

 • Semester and year is shown for classes in My Space several places to make it easier to see which class home page you are in.


What's new for administrators in My Space:

Graphic and layout

 • Members online is moved to the Control Panel.
 • There is less white space around the My Space banner.
 • The breadcrumb trail that keeps track of your location in My Space and can be used for navigation is moved further to the left and the font is bolder. (You will find it just above the tabs "Home" and "Classes and Communities".)
 • The number of portlets/functions that default is created in new Classes and Communities in My Space has changed to reduce the number of empty/unused functions in the class/community homepage.
 • The positions of the portlets have changed.
  • The portlet for Assignments is for instance positioned higher up in a Class homepage.
 • You will also see that the portlets, that are green in classes, purple in Communities and blue in "My Space", are visible several more places than in the old version. This means that you will have access to the question mark icon in the portlets (shortcuts to the user manuals for the function in question) from several more places.

Assignment

 • The Learning Folder is no longer created as a default. This means that you must create the folder type or types you need for each Class.
 • There are new icons for the three assignment folders; The Learning Folder, the Assessment Folder and the Master’s Thesis Folder.
 • The top level "Assignment Folder" has changed from a folder to a header, "Contents of Assignment", since all the submissions happens in one of the folder types.
 • When an administrator uploads an assignment on behalf of a student they will see if any of the students are missing a formal class exam registration.
 • Submissions of zip-files that contains one or more empty files (0 KB) will give an error message.

News

 • The sorting of news has changed: News from the Community "Universitetet i Bergen" will be placed first in the new sorting. Then the classes will be sorted alphabetically (including the subgroups) and finally the news from your community memberships are sorted alphabetically.
 • In the user interface for adding a link to a file in the file storage in a News message the "Choose" button is made more visible in the right column.

File Storage

 • When new files or folders are added to a file storage these are indicated as usual with a red "New" text in the left column that is visible for 7 days. Now the "New" text will also be shown in the top level for both the class/community file storage and in "My Files".
 • You can copy, move or delete a File Storage from the top level in a File Storage. (You find the buttons below the folders.)

Calendar

 • In the calendar "List" view you will be able to select a date for when it should start listing calendar items. The selection is done by clicking on a date in the small calendar to the left.
 • Each calendar item has a new field "Last modified" that shows when it was last edited and by whom.

E-mail

 • The preview of the selected recipients of a bulk e-mail is improved.
 • It is easier to see who was recipients of an e-mail sent from My space (in the Bulk Mail History.)

Classes and Communities

 • Semester and year is shown for classes in My Space several places to make it easier to see which class home page you are in.
 • You can select to drop several classes or communities at a time.