Skilnad mellom versjonar av «Ny versjon av Mi side 23.6.2011 / New version of My Space 6.23.2011»

Frå SAwiki
Line 1: Line 1:
(Information in English follows below.)
+
''(Information in English follows below.)''
  
 
Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i [https://miside.uib.no/ Mi side]. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for [[Mi side - studenter | studenter]] og for [[Mi side - ansatte | administratorer]] bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.
 
Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i [https://miside.uib.no/ Mi side]. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for [[Mi side - studenter | studenter]] og for [[Mi side - ansatte | administratorer]] bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.

Versjonen frå 24. juni 2011 kl. 13:54

(Information in English follows below.)

Torsdag 23. juni mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 26-27 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.


Nytt for studenter på Mi side:

Studiekvalitetsbasen

 • Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 • Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevalueringer
 • Koblingene leder brukeren til Studiekvalitetsbasen, UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger, emne- og programevalueringer

Innlevering

 • Feltene Frie søkeord og Sammendrag (abstrakt) er fjernet fra opplastingsdialogen ved opplasting av filer til Vurderingsmapper og Læringsmapper

Fillager

 • Url'er i fillageret har fått visningsteller tilsvarende som for filer
 • Det er mulig å se hvor mange brukere som har klikket på lenken, samt hvor mange ganger den har vært klikket på totalt
 • Filer og url'er åpnes nå i nytt vindu/fane


Nytt for administratorer på Mi side:

Studiekvalitetsbasen

 • Faneoverskriften på emner som tidligere het Emnebeskrivelse heter nå Emnebeskrivelse / Emneevaluering
 • Faneoverskriften på studieprogram som tidligere het Studieplan heter nå Studieplan / Programevaluering
 • Koblingene leder brukeren over til Studiekvalitetsbasen, UiBs nye arkiv for blant annet utdanningsmeldinger og emne- og programevalueringer
 • Det er sømløs overgang fra Mi side til Studiekvalitetsbasen fra admin-siden for et emne eller et studieprogram
  • Overgangen er hensiktsmessig å bruke når man skal legge til evalueringer for et emne eller et program

Innlevering

 • Det er ikke lenger mulig å opprette innleveringsmodulen på grupper
  • Dette gjelder også for undergrupper til grupper
 • Vurderingsmappen blir foreslått først når man oppretter innleveringsmodulen på et emne/undergruppe til emnet
  • Er det allerede opprettet en vurderingsmappe på emnet/undergruppen til emnet foreslås Læringsmappen
 • Feltene Frie søkeord og Sammendrag (abstrakt) er fjernet fra opplastingsdialogen for opplasting av fil for student til Vurderingsmapper og Læringsmapper
 • Filer åpnes nå i nytt vindu/fane

Meldinger

 • Hvis man får feilmelding etter å ha skrevet en melding, beholdes nå innholdet i felter som er korrekt utfylt
 • Felt som mangler innhold eller har feil innhold markeres med rød feilmelding

Fillager

 • Url'er i fillageret har fått visningsteller tilsvarende som for filer
 • Det er mulig å se hvor mange brukere som har klikket på en lenke, samt hvor mange ganger den har vært klikket på totalt
 • Filer og url'er åpnes nå i nytt vindu/fane

Blogg

 • Funksjonen Blogg er avviklet

Ressurser via RSS

 • Funksjonen Ressurser via RSS er avviklet

Selvlaget rute

 • Forbedret brukergrensesnitt for å legge ut video i selvlagede ruter
 • Bedre visning av spillelister for video- og lydfiler
  • Man kan lage spillelister med inntil syv filer

E-post

 • Når man sender e-post om undersøkelser følger det nå automatisk med lenke til selve undersøkelsen i meldingen
 • E-post om undersøkelser arkiveres nå i loggen for masseutsendelser
 • Kopi av e-post om undersøkelser går til avsender


ENGLISH:

Thursday June 23 between 15:00 and 16:00 some improvements made to My Space will be launched. If you notice anything not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of each My Space page. During weeks 26-27 the user documentation for both students and administrators will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.


What's new for students in My Space

Quality Assurance Reports

 • Course description is now called Course Description / Course Reports
 • Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
 • Users will find a link to the Quality Assurance Reports system for each course or programme

Assignment

 • Index terms and Descriptive text (abstract) are removed from the upload assignment dialogue for folder types Assessment folder and Learning folder

File Storage

 • URLs now has the same "Views" feature as files.
 • The "Views" column to the right indicates how many times the file has been opened and by how many persons in total.
 • Files and URLs now opens in new tab/window


What's new for administrators in My Space:

Quality Assurance Reports

 • Tab headline for courses previously called Course description is now called Course Description / Course Reports
 • Tab headline for programmes previously called Programme description is now called Programme Description / Programme Reports
  • Users can access course or programme reports from the Quality Assurance Reports system directly from the Course or Programme description page by a link
 • An administrator integration to the Quality Assurance Reports system from the Admin page for each course and programme

Assignment

 • It is no longer possible to set up the Assignment applet in Communities
  • This also applies to subgroups of Communities
 • The Assessment folder is now the default folder when setting up the Assignment applet
  • If an Assessment folder already exists the Learning folder is suggested
 • Index terms and Descriptive text (abstract) are removed from the upload assignment dialogue for folder types Assessment folder and Learning folder
 • Files now open in new tab/window

News

 • If you get an error message after writing a news message your input will be kept
 • The error message is marked in red and is displayed close to the input element that lacks information

File Storage

 • URL's in the file storage have view counts similar to files
 • The "Views" column to the right now indicates how many times the link has been opened and by how many persons in total

Blog

 • The Blog feature is no longer active

Resources from RSS

 • The Resources from RSS feature is no longer active

Custom portlets

 • Improved user interface for adminstration of video or audio playlists
  • A playlist can include up to seven files / URLs
 • Improved user interface for displaying video and audio playlists

E-mail

 • A link to a survey is now automatically included in the e-mail message when e-mail is sent from the survey applet
 • E-mails sent from the survey applet are now archived in the Bulk Mail History
 • The sender of the survey e-mail will always receive a copy