Ny eksternweb

Frå SAwiki

Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB

UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler (studere og prospective) og to interne portaler (studentportal og students). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.

Universitetet i Bergen

--Afshi 13:09, 13 september 2007 (CEST)