Skilnad mellom versjonar av «Ny eksternweb»

Frå SAwiki
Line 1: Line 1:
 
==Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB==
 
==Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB==
  
UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler ([http://studere.uib.no/ studere) og [http://prospective.uib.no/ prospective]) og to interne portaler ([http://studentportal.uib.no/ studentportal] og [http://students.uib.no/ students]). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.
+
UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler ([http://studere.uib.no/ studere] og [http://prospective.uib.no/ prospective]) og to interne portaler ([http://studentportal.uib.no/ studentportal] og [http://students.uib.no/ students]). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.
  
 
[http://uib.no Universitetet i Bergen]
 
[http://uib.no Universitetet i Bergen]

Versjonen frå 13. september 2007 kl. 12:03

Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB

UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler (studere og prospective) og to interne portaler (studentportal og students). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.

Universitetet i Bergen