Mi side - Roller og administrasjon - administrasjon

Frå SAwiki
Versjonen frå 26. april 2010 kl. 14:22 av Uawikibot (diskusjon | bidrag) (5 versjonar)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Admin-fanen

Med unntak av kalender- og fillagerfunksjonene blir alle funksjoner (meldinger, e-post, diskusjonsgrupper etc.) administrert fra Admin-fanen. Det er kun de som har administratorrettigheter (skrivetilgang) på et emne eller gruppe som har tilgang til Admin. Administratorrettigheter får du tildelt av superbruker på instituttet eller fakultetet.

Tildele administratorrettigheter

Som administrator på et emne eller en gruppe kan du tildele ansatte rettigheter til å redigere. Dette gjøres ved å klikke på lenken Behandle medlemskap under Admin. Skriv deretter personens etternavn i feltet Legg inn et medlem og klikk Søk. I det neste bildet velger du ut personen som skal få administratorrettigheter ved å klikke på navnet hans. Tilslutt må du angi hvilken rolle personen skal ha på emnet/gruppen.

Legge inn gjestebruker

En gjestebruker er en person som ikke har brukerkonto ved UiB, men som med ekstern konto skal ha tilgang til et emne eller gruppe. Kan f.eks brukes for å gjesteforelesere fra eksterne institusjoner tilgang til et gitt emne eller gruppe på Mi side.

  • Via Admin på emnet eller grupper velges "Legg inn en ny gjestebruker med begrenset tilgang".
  • Legg inn gjestebrukerens e-postadresse, navn og passord. Trykk OK!
  • I neste bilde som kommer opp (kan ta litt tid) tildeles brukeren en rolle. Velg et av alternativene valgalternativene og trykk "Legg til"
  • Neste bilde er en e-postmelding med innloggingsinformasjon til gjestebrukeren. Her kan man legge inn supplerende tekst, men ikke fjern det som allerede ligger der.
  • Velg "Send e-post" (Du får en kopi av e-posten som sendes til gjestebrukeren)
  • Gjestebrukeren vises nå i medlemslisten.

Roller (Administratorrettigheter)

Det er kun to typer rettigheter på Mi side; leserettigheter og administratorrettigheter (skriverettigheter). Det er altså ingen forskjell på rettighetene mellom emneansvarlig og undervisningsassistent.

Rolle Vises under stab Rolle Vises under stab Administrator rettigheter
Emneansvarlige/Forelesere Ja Professors/Lectures Ja Ja
Undervisningsassistent Ja Teaching Assistant Ja Ja
Administrativ kontaktperson Ja Course Administrator Ja Ja
Administrator Nei Administrator Nei Ja
Student Nei Student Nei Nei
-- Nei

--

Nei Nei
Sensor Nei Sensor Nei Nei

Studenter som eksamensmeldte på emnet merket med X. Studenter som er undervisningsmeldt på emnet er markert med U Studenter og ansatte som selv har opprettet medlemskap på et emne uten å være eksamsmeldt er merket med --

På gruppenivå skiller vi mellom rollenene administrator og medlem. Sistnevnte har ikke adminstratorrettigheter.

Rollen Sensor er en vanlig medlems-rolle og har derfor ikke administratorrettigheter. Personer som får Sensor-rollen kan se alle innleveringene i hhv Vurderingsmappen og Masteroppgave-mappen på emnet. Sensor-rollen kan brukes for å gi eksterne sensorer tilgang til å hente ut oppgaver fra Mi side på egen hånd samt for å hindre interne sensorer (med administratorrett på emnet) innsyn i Læringsmappen.