Mi side - Meldinger - administrasjon

Frå SAwiki
Versjonen frå 16. januar 2008 kl. 14:12 av St01285 (diskusjon | bidrag)

Administratorer kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner. Studenter må inn i selve meldingen for å markere den som lest. Dette er for å sikre at studenter får med seg viktig informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.

Kolonnen ”Lest av” viser hvor mange som har lest en melding. Merk: Tallet i kolonnen ”Lest av” blir nullstilt dersom man velger å publisere meldingen på nytt. Meldinger som er satt til å være permanente blir ikke fjernet, d.v.s. den som har skrevet meldingen har bevisst valgt at meldingen ikke skal arkiveres.

Lag en melding

 • Klikk enten på "Legg inn en ny melding" i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg "Legg inn en melding".
 • Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises.
  • Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen.
  • Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden).
 • For å legge ut meldingen velg "Forhåndsvisning" og i neste vindu "Godkjenn".
 • Meldingene vises både på hjemmesiden til emnet/gruppa og på Mi side (førstesiden man kommer inn på).
 • I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk: Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

 • Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"
 • Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)

Meldinger til flere emner og grupper samtidig:

 • Klikk enten på ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig” i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig”. Velg emner og/eller grupper meldingen skal vises på.
 • Velg "Legg inn melding".
 • Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises.
  • Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden).
  • For å legge ut meldingen velg "Forhåndsvisning" og i neste vindu "Godkjenn".
 • Meldingene vises både på hjemmesiden til emnene og/eller gruppene du har valgt og på Mi side.
 • I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk:Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

 • Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten: Velg Teksten er formatert som HTML.
 • Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)

Redigere meldinger

 • En melding som publiseres på flere emner/grupper samtidig kan også redigeres via alle emner/grupper hvor meldingen er publisert.
 • Endringene blir synlig alle stedene der meldingen opprinnelig ble publisert.
 • Stjernetegnet: * vises bak ”[rediger”] i tittel-kolonnen dersom meldingen er publisert på flere emner / grupper.
 • For å se hvilke emner/grupper meldingen er publisert på klikk på ”[rediger]”.

Legge ved en lenke til en fil i fillageret i meldinger:

Man kan legge ved en lenke til en fil i meldinger. Når man legger ved en lenke til en fil som så lagres filen automatisk i fillageret på emnet hvor man publiserer medlingen fra.

 • Meldingen må først lages og lagres. (man må først klikke på ”Godkjenn”.)
 • Meldingen vises og man får opp noen valg under selve meldingen:
 • Velg ”Sett inn lenke til en fil i fillageret”
 • Klikk på "Topp" for å få vist filene i fillageret.
 • Finn filen du ønsker å legge ved en lenke til og Klikk "Velg"

Du kan alternativt legge til en lenke til en fil som du henter rett fra din egen PC. Filen blir lagret i fillageret til emnet/gruppen:

 • Klikk på ” Legg til en ny: Fil | URL”
 • Finn filen du vil ha på PC-en din
 • Skriv inn Tittel og evt Beskrivelse. Filnavnet blir vist i meldingen som en lenke til selve filen. Tittel og Beskrivelsen blir vist i fillageret til emnet/gruppen
 • Klikk på Lagre.
 • I meldingen vil tittelen på filen bli vist som en lenke. Når man klikker på lenken åpner filen seg.

Merk: Filen er synlig/tilgjengelig for alle som klikker på lenken til filen fra meldingen. Dersom man publiserer en melding på flere emner/grupper og legger ved en lenke til en fil så vil alle se filen, men filen blir kun lagret ett sted: i fillageret til emnet/gruppen hvor man oppretter meldingen.

Redigere/gjenåpne meldinger

Du kan redigere meldinger ved å velge Behandle meldinger under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger.

 • Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet ovenfor.
 • I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonslogg! (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan lese hvilke endringer som er foretatt).
 • I bildet Behandle meldinger kan du velge mellom meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle]
 • Hvis du velger arkiverte meldinger vises oversikt over tidligere meldinger.
 • Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny sluttdato.


Til dokumentasjonsoversikten