Skilnad mellom versjonar av «Mi side - Meldinger - administrasjon»

Frå SAwiki
 
 
(13 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
Administratorer kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner. Studenter må inn i selve meldingen for å markere den som lest. Dette er for å sikre at studenter får med seg viktig informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.
+
=Om meldinger=
 +
*Både administratorer og studenter kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner.  
 +
*Det er studentens eget ansvar at de får med seg informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.
 +
*Kolonnen "Lest av" viser hvor mange som har lest en melding.
 +
**Merk: Tallet i kolonnen "Lest av" blir nullstilt dersom man velger å publisere meldingen på nytt.
 +
*Meldinger som er satt til å være permanente blir ikke fjernet, d.v.s. den som har skrevet meldingen har bevisst valgt at meldingen ikke skal arkiveres.  
  
Kolonnen ”Lest av” viser hvor mange som har lest en melding.
+
==Legg ut en melding==
Merk: Tallet i kolonnen ”Lest av” blir nullstilt dersom man velger å publisere meldingen på nytt.
+
*Finn emnet/gruppen som du ønsker å legge ut en melding
Meldinger som er satt til å være permanente blir ikke fjernet, d.v.s. den som har skrevet meldingen har bevisst valgt at meldingen ikke skal arkiveres.
+
*Klikk enten på "Ny melding" i meldingsruten på hjemmesiden til emnet/gruppen eller gå via Admin-siden og velg "Ny melding"
 
+
**Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "(må være med)"
==Lag en melding==
+
**Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises (dato og klokkeslett).
*Klikk enten på "Legg inn en ny melding" i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg "Legg inn en melding".
+
**Meldingen vil automatisk bli arkivert etter denne datoen og man bør alltid sette en arkiveringsdato på meldinger.
*Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises.  
+
**Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du i boksen for "aldri (vises hele tiden)"
**Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen.  
+
*For å publisere meldingen velg "OK" og "Godkjenn". (Velg "Rediger" dersom du ikke er fornøyd.)
**Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden).
+
*Publiserte meldinger vises både på hjemmesiden til emnet/gruppen og på Mi side (førstesiden etter innlogging).  
*For å legge ut meldingen velg "Forhåndsvisning" og i neste vindu "Godkjenn".  
+
*I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle siden.
*Meldingene vises både på hjemmesiden til emnet/gruppa og på Mi side (førstesiden man kommer inn på).  
+
*Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"
*I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.
 
 
 
'''Merk:''' ''Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!''
 
  
 +
==Legg ut melding på flere emner/grupper==
 +
*Klikk enten på "Ny melding til flere emner/grupper" i ruten Meldinger eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg "Ny melding til flere emner/grupper".
 +
*Finn og marker hvilke emner og/eller grupper meldingen skal vises på
 +
*Velg "Legg inn melding"
 +
**Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "(må være med)"
 +
*Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises (dato og klokkeslett).
 +
**Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen
 +
**Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du i boksen for "aldri (vises hele tiden)"
 +
**Man bør alltid sette en arkiveringsdato på meldinger
 +
*For å publisere meldingen velg "OK" og "Godkjenn". (Velg "Rediger" dersom du ikke er fornøyd.)
 +
*Publiserte meldinger vises både på hjemmesiden til emnet/gruppen og på Mi side (førstesiden etter innlogging).
 +
*I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle siden.
 
*Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"
 
*Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"
*Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)
 
 
==Meldinger til flere emner og grupper samtidig:==
 
*Klikk enten på ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig” i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig”. Velg emner og/eller grupper meldingen skal vises på.
 
*Velg "Legg inn melding".
 
*Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises.
 
**Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden).
 
**For å legge ut meldingen velg "Forhåndsvisning" og i neste vindu "Godkjenn".
 
*Meldingene vises både på hjemmesiden til emnene og/eller gruppene du har valgt og på Mi side.
 
*I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.
 
 
'''Merk:'''''Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!''
 
 
*Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten: Velg Teksten er formatert som HTML.
 
 
*Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)
 
 
'''Redigere meldinger'''
 
*En melding som publiseres på flere emner/grupper samtidig kan også redigeres via alle emner/grupper hvor meldingen er publisert.
 
*Endringene blir synlig alle stedene der meldingen opprinnelig ble publisert.
 
*Stjernetegnet: * vises bak ”[rediger”] i tittel-kolonnen dersom meldingen er publisert på flere emner / grupper.
 
*For å se hvilke emner/grupper meldingen er publisert på klikk på ”[rediger]”.
 
 
===Legge ved en lenke til en fil i fillageret i meldinger:===
 
Man kan legge ved en lenke til en fil i meldinger.
 
Når man legger ved en lenke til en fil som så lagres filen automatisk i fillageret på emnet hvor man publiserer medlingen fra.
 
  
===Legg til en lenke til en fil i en melding: ===
+
===Sett inn lenke til en fil i fillageret===
*Meldingen må først lages og lagres. (man må først klikke på ”Godkjenn”.)
+
*Man kan sette inn lenker til filer som er lagret i fillageret.  
*Meldingen vises og man får opp noen valg under selve meldingen:
+
**Velg "Sett inn lenke til en fil i fillageret" (ligger nede til venstre i bildet når man oppretter en melding).
*Velg ”Sett inn lenke til en fil i fillageret”
+
**Klikk deg inn ønsket mappe i fillageret som vises ved å klikke på mappenavnet
*Klikk på "Topp" for å få vist filene i fillageret.
+
**Finn filen du ønsker å sette inn en lenke til og Klikk "Velg" (ligger i høyre kolonne)
*Finn filen du ønsker å legge ved en lenke til og Klikk "Velg"  
+
*Du kan alternativt legge til en fil som du henter rett fra din egen PC. Filen lagres da i fillageret til emnet/gruppen  
 
+
**Klikk på "Legg til fil"  
Du kan alternativt legge til en lenke til en fil som du henter rett fra din egen PC. Filen blir lagret i fillageret til emnet/gruppen:
+
**Finn filen du vil ha på PC-en din  
*Klikk på Legg til en ny:    Fil  |  URL”  
+
**Fyll inn Tittel og Beskrivelse om ønskelig. Filnavnet blir vist i meldingen som en lenke til selve filen. Tittel og Beskrivelsen blir vist i fillageret til emnet/gruppen  
*Finn filen du vil ha på PC-en din  
+
**Klikk på "Upload" (Last opp)
*Skriv inn Tittel og evt Beskrivelse. Filnavnet blir vist i meldingen som en lenke til selve filen. Tittel og Beskrivelsen blir vist i fillageret til emnet/gruppen  
+
**Når man klikker på lenken åpner filen seg.
*Klikk på Lagre.
 
*I meldingen vil tittelen på filen bli vist som en lenke. Når man klikker på lenken åpner filen seg.
 
  
 
'''Merk:''' Filen er synlig/tilgjengelig for alle som klikker på lenken til filen fra meldingen.  
 
'''Merk:''' Filen er synlig/tilgjengelig for alle som klikker på lenken til filen fra meldingen.  
Line 63: Line 49:
  
 
==Redigere/gjenåpne meldinger==
 
==Redigere/gjenåpne meldinger==
Du kan redigere meldinger ved å velge Behandle meldinger under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger.  
+
*Du kan redigere meldinger ved å velge "Behandle meldinger" under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger.  
*Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet ovenfor.  
+
*Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet for publisering av meldinger ovenfor.  
*I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonslogg! (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan lese hvilke endringer som er foretatt).
+
*I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonsloggen (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan se hvilke endringer som er foretatt).
*I bildet Behandle meldinger kan du velge mellom meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle]
+
*Du kan velge å få vist meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle]
*Hvis du velger arkiverte meldinger vises oversikt over tidligere meldinger.  
+
*Hvis du velger arkiverte meldinger vises en oversikt over tidligere publiserte meldinger.  
*Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny sluttdato.
+
**Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny Arkivdato.
 +
**Om ønskelig kan du markere for "Publiser på nytt" slik at meldingen også blir vist for de som allerede har lest meldingen tidligere. Dersom du ikke markerer for "Publiser på nytt" så vil meldingen kun bli vist for de som ikke har lest den tidligere.
 +
 
 +
===Redigere meldinger som er publisert på flere emner/grupper===
 +
*En melding som publiseres på flere emner/grupper samtidig kan redigeres via alle emner/grupper hvor meldingen er publisert.
 +
*Endringene blir synlig alle stedene der meldingen opprinnelig ble publisert.
 +
*Et stjernetegn: * vises bak "[ rediger alle | rediger denne | slett denne ]" i tittel-kolonnen dersom meldingen er publisert på flere emner/grupper.
 +
*For å se/redigere meldingen på alle emner/grupper meldingen er publisert på klikk på "rediger alle".
 +
*En melding som er publisert på flere emner/grupper kan også redigeres på ett enkelt emne eller en enkelt gruppe.
 +
**Gå inn på emnet/gruppen hvor du ønsker å gjøre en endring.
 +
**Velg "rediger denne"
 +
**Endringen blir kun synlig det valgte emnet/gruppen etter at du har redigert meldingen og lagret endringene.
  
  
====[[Mi side - ansatte |Til dokumentasjonsoversikten]]====  
+
====[[Mi side - ansatte |Til dokumentasjonsoversikten]]====
  
 
[[Kategori:Mi side]]
 
[[Kategori:Mi side]]

Siste versjonen frå 6. januar 2011 kl. 12:55

Om meldinger

 • Både administratorer og studenter kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner.
 • Det er studentens eget ansvar at de får med seg informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.
 • Kolonnen "Lest av" viser hvor mange som har lest en melding.
  • Merk: Tallet i kolonnen "Lest av" blir nullstilt dersom man velger å publisere meldingen på nytt.
 • Meldinger som er satt til å være permanente blir ikke fjernet, d.v.s. den som har skrevet meldingen har bevisst valgt at meldingen ikke skal arkiveres.

Legg ut en melding

 • Finn emnet/gruppen som du ønsker å legge ut en melding på
 • Klikk enten på "Ny melding" i meldingsruten på hjemmesiden til emnet/gruppen eller gå via Admin-siden og velg "Ny melding"
  • Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "(må være med)"
  • Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises (dato og klokkeslett).
  • Meldingen vil automatisk bli arkivert etter denne datoen og man bør alltid sette en arkiveringsdato på meldinger.
  • Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du i boksen for "aldri (vises hele tiden)"
 • For å publisere meldingen velg "OK" og "Godkjenn". (Velg "Rediger" dersom du ikke er fornøyd.)
 • Publiserte meldinger vises både på hjemmesiden til emnet/gruppen og på Mi side (førstesiden etter innlogging).
 • I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle siden.
 • Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"

Legg ut melding på flere emner/grupper

 • Klikk enten på "Ny melding til flere emner/grupper" i ruten Meldinger eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg "Ny melding til flere emner/grupper".
 • Finn og marker hvilke emner og/eller grupper meldingen skal vises på
 • Velg "Legg inn melding"
  • Fyll ut alle obligatoriske felter som er merket med "(må være med)"
 • Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises (dato og klokkeslett).
  • Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen
  • Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du i boksen for "aldri (vises hele tiden)"
  • Man bør alltid sette en arkiveringsdato på meldinger
 • For å publisere meldingen velg "OK" og "Godkjenn". (Velg "Rediger" dersom du ikke er fornøyd.)
 • Publiserte meldinger vises både på hjemmesiden til emnet/gruppen og på Mi side (førstesiden etter innlogging).
 • I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle siden.
 • Man kan også skrive en melding i html. Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg "Teksten er formatert som HTML"

Sett inn lenke til en fil i fillageret

 • Man kan sette inn lenker til filer som er lagret i fillageret.
  • Velg "Sett inn lenke til en fil i fillageret" (ligger nede til venstre i bildet når man oppretter en melding).
  • Klikk deg inn på ønsket mappe i fillageret som vises ved å klikke på mappenavnet
  • Finn filen du ønsker å sette inn en lenke til og Klikk "Velg" (ligger i høyre kolonne)
 • Du kan alternativt legge til en fil som du henter rett fra din egen PC. Filen lagres da i fillageret til emnet/gruppen
  • Klikk på "Legg til fil"
  • Finn filen du vil ha på PC-en din
  • Fyll inn Tittel og Beskrivelse om ønskelig. Filnavnet blir vist i meldingen som en lenke til selve filen. Tittel og Beskrivelsen blir vist i fillageret til emnet/gruppen
  • Klikk på "Upload" (Last opp)
  • Når man klikker på lenken åpner filen seg.

Merk: Filen er synlig/tilgjengelig for alle som klikker på lenken til filen fra meldingen. Dersom man publiserer en melding på flere emner/grupper og legger ved en lenke til en fil så vil alle se filen, men filen blir kun lagret ett sted: i fillageret til emnet/gruppen hvor man oppretter meldingen.

Redigere/gjenåpne meldinger

 • Du kan redigere meldinger ved å velge "Behandle meldinger" under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger.
 • Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet for publisering av meldinger ovenfor.
 • I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonsloggen (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan se hvilke endringer som er foretatt).
 • Du kan velge å få vist meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle]
 • Hvis du velger arkiverte meldinger vises en oversikt over tidligere publiserte meldinger.
  • Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny Arkivdato.
  • Om ønskelig kan du markere for "Publiser på nytt" slik at meldingen også blir vist for de som allerede har lest meldingen tidligere. Dersom du ikke markerer for "Publiser på nytt" så vil meldingen kun bli vist for de som ikke har lest den tidligere.

Redigere meldinger som er publisert på flere emner/grupper

 • En melding som publiseres på flere emner/grupper samtidig kan redigeres via alle emner/grupper hvor meldingen er publisert.
 • Endringene blir synlig alle stedene der meldingen opprinnelig ble publisert.
 • Et stjernetegn: * vises bak "[ rediger alle | rediger denne | slett denne ]" i tittel-kolonnen dersom meldingen er publisert på flere emner/grupper.
 • For å se/redigere meldingen på alle emner/grupper meldingen er publisert på klikk på "rediger alle".
 • En melding som er publisert på flere emner/grupper kan også redigeres på ett enkelt emne eller en enkelt gruppe.
  • Gå inn på emnet/gruppen hvor du ønsker å gjøre en endring.
  • Velg "rediger denne"
  • Endringen blir kun synlig det valgte emnet/gruppen etter at du har redigert meldingen og lagret endringene.


Til dokumentasjonsoversikten