Skilnad mellom versjonar av «Mal - programevaluering»

Frå SAwiki
Line 17: Line 17:
 
<ul>
 
<ul>
 
     <li>Innleiing</li>
 
     <li>Innleiing</li>
 +
<ul><li>Programmets læringsutbyttebeskrivelse</li></ul>
 
     <li>Oppsummerande statistikk – Søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent, fråfall, og karakterfordeling</li>
 
     <li>Oppsummerande statistikk – Søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent, fråfall, og karakterfordeling</li>
 
     <li>Vurdering av studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla for studieprogrammet, faglege og sosiale aktivitetar</li>
 
     <li>Vurdering av studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla for studieprogrammet, faglege og sosiale aktivitetar</li>

Versjonen frå 13. november 2012 kl. 09:03

Rutinar for evaluering av studietilbod er fastsett av universitetsstyret og skildra i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshandboka”).

Programrapportane skal registrerast i UiBs kvalitetsbase, http://kvalitetsbasen.uib.no, i PDF-format. Det leverte dokumentet skal i tillegg til evalueringa innehalde informasjon om kva styringsorgan som har handsama evalueringa, når, og eventuelle saksførelegg og saksprotokollar.

Døme på oppsett av programevaluering:

Program xxx - programrapport 2010 vår

Framside:

 • Namn på program
 • Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når
 • Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar

Innhald:

 • Innleiing
  • Programmets læringsutbyttebeskrivelse
 • Oppsummerande statistikk – Søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent, fråfall, og karakterfordeling
 • Vurdering av studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla for studieprogrammet, faglege og sosiale aktivitetar
 • Om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med måla for studieprogrammet
 • Vurdering av gjennomføring
  • Praktisk gjennomføring
  • Strykprosent og fråfall
  • Karakterfordeling
  • Ressurstilgang
  • Studieinformasjon og dokumentasjon
  • Tilgang til relevant litteratur
 • Kommentarar til studentevalueringane
 • Oppfølging av tidlegare evalueringar
 • Institutt/programleiar si totale vurdering og forslag til forbetringar