Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

Frå SAwiki
Line 21: Line 21:
  
 
<ul>
 
<ul>
 +
<li>Framside
 +
<ul>
 +
<li>Tittel: emnekode, navn, undervisningsperiode evalueringen dekker</li>
 +
<li>Navn på emneansvarlig</li>
 +
<li>Hvilke styringsorgan har behandlet evalueringen og når. Referanse til eventuelle saksforelegg og saksprotokoller, oppsummering av innspill fra behandlingen</li>
 +
<li>Vedlegg: FS-rapport emnestatistikk</li>
 +
</ul>
 
<li>Innledning  
 
<li>Innledning  
 
<ul>
 
<ul>
<li>Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer</li></ul>
+
<li>Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer</li>
 +
<li>Emnets læringsutbyttebeskrivelse</li>
 +
</ul>
 
<li>Faglærers vurdering av </li>
 
<li>Faglærers vurdering av </li>
 
<ul>
 
<ul>
Line 45: Line 54:
 
</ul>
 
</ul>
 
<li>Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)</li>
 
<li>Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)</li>
<li>Faglærers samlede vurderinger, med eventuelle forslag til endringer</li>
+
<li>Faglærers samlede vurderinger, herunder også læringsutbyttebeskrivelsen, med eventuelle forslag til endringer</li>
 
</ul>
 
</ul>

Versjonen frå 13. november 2012 kl. 07:54

Denne teksten er også tilgjengelig som et Fil:Emneevaluering.doc.

Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).

Retningslinjer for emneevalueringer er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet:

http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetshandboka/evaluering-av-undervisningstiltak-og-studietilbod/emneevaluering

Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase: http://kvalitetsbasen.uib.no

Studentstatistikk

Statistikk for emner kan hentes fra FS. Anbefalte rapporter å bruke i evalueringsarbeidet er

 • FS580.001 Resultatfordeling
 • FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne

Rapportene foreligger som PDF-dokumenter. FS-rapportene skal ikke registreres i studiekvalitetsbasen som frittstående dokumenter, men kan legges inn i emnerapportene som vedlegg. PDF-dokumenter kan ikke uten videre legges inn i Word, men må limes inn via systemets utklippstavle. Åpne FS-rapporten i PDF-leseren. I PFD-leseren, velg "Copy to clipboard" via "Edit"-menyen. Gå tilbake til emnerapporten og plasser markøren der du ønsker vedlegget. Velg "Lim inn utvalg" ("Paste special" i engelsk versjon) fra "Edit/Rediger"-menyen i Word 2003/OpenOffice, eller "Home"-fanen i office 2007/2010. I dialogboksen for innliming, velg "Windows metafile" eller "bitmap"-format. PDF-dokumentet (FS-rapporten) vil da limes inn som et bilde i Word/Openoffice writer.

Forslag til disposisjon av emnerapport

 • Framside
  • Tittel: emnekode, navn, undervisningsperiode evalueringen dekker
  • Navn på emneansvarlig
  • Hvilke styringsorgan har behandlet evalueringen og når. Referanse til eventuelle saksforelegg og saksprotokoller, oppsummering av innspill fra behandlingen
  • Vedlegg: FS-rapport emnestatistikk
 • Innledning
  • Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer
  • Emnets læringsutbyttebeskrivelse
 • Faglærers vurdering av
  • Undervisnings- og vurderingsformer
  • Pensum
 • Studentstatistikk
  • Vurderings- og undervisningsmeldte
  • Strykprosent og frafall
  • Karakterfordeling
 • Rammevilkår
  • Lokale og undervisningsutstyr
  • Andre forhold
 • Studentevalueringer
  • Metode – gjennomføring
  • Studentenes vurderinger og tilbakemeldinger
  • Faglærers kommentar
 • Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)
 • Faglærers samlede vurderinger, herunder også læringsutbyttebeskrivelsen, med eventuelle forslag til endringer