Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

Frå SAwiki
Line 1: Line 1:
 
 
<div style="width:700px">
 
<div style="width:700px">
Denne teksten er tilgjengelig som et nedlastbart word-dokument.
+
Denne teksten er også tilgjengelig som et [[File:Emneevaluering.doc | nedlastbart word-dokument]].
  
 
Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).  
 
Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).  
Line 13: Line 12:
  
  
==Døme på oppsett av emneevaluering==
+
==Forslag til disposisjon av emnerapport==
 
 
 
 
===Emne001 - emnerapport 2010 vår===
 
  
====Framside:====
 
 
<ul>
 
<ul>
<li>Emnekode og namn</li>
+
<li>Innledning
<li>Kva styringsorgan som har handsama evalueringa og når</li>
 
<li>Ref. til eventuelle saksførelegg og saksprotokollar</li>
 
</ul>
 
====Innhold====
 
 
<ul>
 
<ul>
    <li>Innleiing
+
<li>Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer</li></ul>
    <li>Oppsummerande statistikk – vurderings- og undervisningsmeldte, karakterfordeling, strykprosent (statistikk som inngår i rapporten bør vurderast i forhold til blant anna tal på studentar på emnet)
+
<li>Faglærers vurdering av </li>
    <li>Oppfølging av tidlegare evalueringar
 
    <li>Faglærers vurdering av gjennomføring</li>
 
 
<ul>
 
<ul>
          <li>Praktisk gjennomføring</li>
+
<li>Undervisnings- og vurderingsformer</li>
          <li>Strykprosent og fråfall</li>
+
<li>Pensum</li>
          <li>Karakterfordeling</li>
+
</ul>
          <li>Studieinformasjon og dokumentasjon</li>
+
<li>Studentstatistikk</li>
          <li>Tilgang til relevant litteratur</li>
+
<ul><li>Vurderings- og undervisningsmeldte</li>
          <li>Faglærar si vurdering av rammevilkåra</li>
+
<li>Strykprosent og frafall</li>
 +
<li>Karakterfordeling</li>
 +
</ul>
 +
<li>Rammevilkår</li>
 
<ul>
 
<ul>
                <li>Lokale og undervisningsutstyr</li>
+
<li>Lokale og undervisningsutstyr</li>
                <li>Andre forhold</li>
+
<li>Andre forhold</li>
 
</ul>
 
</ul>
          <li>Faglærar si kommentar til studentevalueringane</li>
+
<li>Studentevalueringer</li>
          <li>Metode - gjennomføring</li>
+
<ul><li>Metode gjennomføring</li>
          <li>Oppsummering av innspel</li>
+
<li>Studentenes vurderinger og tilbakemeldinger</li>
          <li>Ev. undervegstiltak</li>
+
<li>Faglærers kommentar</li>
          <li>Faglærar si samla vurdering, inkl. forslag til forbetringstiltak</li>
 
 
</ul>
 
</ul>
 +
<li>Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)</li>
 +
<li>Faglærers samlede vurderinger, med eventuelle forslag til endringer</li>
 
</ul>
 
</ul>
<div>
 

Versjonen frå 27. juni 2011 kl. 15:15

Denne teksten er også tilgjengelig som et Fil:Emneevaluering.doc.

Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).

Retningslinjer for emneevalueringer er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet:

http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering/emneevaluering

Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase: http://kvalitetsbasen.uib.no


Forslag til disposisjon av emnerapport

 • Innledning
  • Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer
 • Faglærers vurdering av
  • Undervisnings- og vurderingsformer
  • Pensum
 • Studentstatistikk
  • Vurderings- og undervisningsmeldte
  • Strykprosent og frafall
  • Karakterfordeling
 • Rammevilkår
  • Lokale og undervisningsutstyr
  • Andre forhold
 • Studentevalueringer
  • Metode – gjennomføring
  • Studentenes vurderinger og tilbakemeldinger
  • Faglærers kommentar
 • Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)
 • Faglærers samlede vurderinger, med eventuelle forslag til endringer