Lage oppgaver i Inspera

Frå SAwiki
Versjonen frå 24. februar 2016 kl. 14:29 av Tes021 (diskusjon | bidrag)

Innlogging i Inspera

Login eng.png

Du logger inn ved å gå til eksamen.uib.no/admin.

Dersom du er ansatt ved UiB og har en vanlig brukerkonto, logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord på UiB ("Logg inn med Feide"). Dersom du får opp beskjeden "Access denied" mangler du rettigheter i Inspera, vennligst ta kontakt gjennom Issuetracker og meld fra om hvilke rettigheter du har bruk for (administrator, forfatter eller sensor).

Oppgavesett og oppgaver

Oppgavefanen i Inspera gir et overblikk over egne eksamensoppgavesett og oppgavebanken. Oppgavesett som er delt med deg av andre vil også vises her.

Oppgavesett hovedside alt.png

Under «Innholdstyper» (1) kan man velge mellom oppgavesett og oppgavebank. Oppgavebanken gir et overblikk over alle tidligere lagde oppgaver og oppgavesett. Her er det også mulig å sortere basert på egne filtre. Hurtigfiltre (2) gir mulighet til enkelt å sortere oppgavesett og oppgaver i oppgavebanken. Man kan sortere ut oppgaver som man har laget selv, eller oppgaver som har blitt redigert på dagens dato. Det er også mulig å velge begge filtrene samtidig. Oversikten (3) viser tilgjengelige oppgavesett. Her kan man se «tittel», «brukes i», «sist endret», «bruker», «deling» og «handlinger». Det er også mulig å sortere og søke i oppgavesettene. Knappen «Nytt oppgavesett» (4) brukes for å lage et nytt oppgavesett. Man vil bli tatt videre til en ny side ved å trykke på knappen.

Nytt oppgavesett

Nytt oppgavesett.png
Man bør alltid starte med å gi oppgavesettet et beskrivende navn (1). Man bør som hovedregel ha med emnekode og semester. På sikt ser man for seg at fakulteter lager egne retningslinjer for titler på oppgavesett i forbindelse med skoleeksamen.
Etter at man har gitt oppgavesettet et beskrivende navn kan man sette i gang med å lage oppgaver som skal inngå i oppgavesettet. For å lage en ny oppgave velger man knappen «Ny oppgave» (2).

Oppgavetyper

Inspera inneholder en rekke oppgavetyper som kan være nyttige for deg som lager oppgaver. I hovedsak kan vi skille mellom oppgavetyper som er automatisk rettet (flervalg, fyll in tekst, fyll inn tall, nedtrekk, sant/usant, paring, feltvalg, dra og slipp, sammensatt) og oppgaver som er manuelt rettede (langsvar, filopplastning, programmering). «Dokument» er ikke en oppgavetype og har ikke interaksjonsfelt eller vurdering, og brukes som regel for å lage forsider og informasjonssider i oppgaven. Det er viktig at man bruker dokument dersom man skal ha med forside eller informasjonsside, og ikke oppgavetyper med interaksjonsfelt ettersom dette vil gjøre sensur mer uoversiktlig.

Når man har valgt ny oppgave vil man få opp et vindu med ulike oppgavetyper. Vinduet gir en oversikt over alle typer oppgaver man har mulighet til å lage. Du finner beskrivelser av samtlige oppgavetyper ved å trykke på lenkene i tabellen nedenfor.

Oppgavetyper.png
Ikon Oppgavetype Vurderingstype
Flervalg.png Flervalg (ett svar) Automatisk
Flervalg flere.png Flervalg (flere svar) Automatisk
Fyll tekst.png Fyll inn tekst Automatisk
Fyll tall.png Fyll inn tall Automatisk
Nedtrekk ikon.png Nedtrekk Automatisk
Langsvar ikon.png Langsvar Manuell
Fil ikon.png Filopplasting Manuell
Sant.usant ikon.png Sant/Usant Automatisk
Paring ikon.png Paring Automatisk
Sammensatt ikon.png Sammensatt Automatisk
Programmering ikon.png Programmering Manuell
Dra.slipp ikon.png Dra og slipp Automatisk
Feltvalg ikon.png Feltvalg Automatisk


Vanlige oppgavetyper

Langsvar

Langsvar ny.png

Bildet overfor viser redigering av oppgavetypen «langsvar». Det er viktig å gi den enkelte oppgaven et beskrivende navn (1). Dersom man har flere tema i et oppgavesett kan navnet på oppgaven f.eks reflektere tema, eller man kan bruke oppgavenummer som tittel. Ettersom oppgaver automatisk lagres i oppgavebanken er det lurt å tenke fremtidig, slik at man enkelt kan finne tilbake til oppgaver man har laget tidligere. Man kan i innstillingene velge om navnet skal vises eller ikke vises for studenter under eksamen.

Redigeringsverktøyet (2) brukes til å legge inn oppgaveteksten og inneholder et interaksjonsfelt hvor studentene skal skrive sitt svar. Dersom oppgaven skal være tilgjengelig på flere enn ett språk må man passe på at språkinnstillingene (3) er korrekte. All oppgavetekst må oversettes manuelt, men interaksjonsfeltet og innstillingene går på tvers av språk, og trenger ikke endres. For sikkerhetsskyld bør man alltid sjekke at innstillingen er like på tvers av språk. Under oppgaveinnstillinger (4) kan man endre innstillinger for oppgaven. Dersom man har flere oppgaver som skal vektes i vurderingen kan man sette poeng for hver oppgave i oppgavesettet. Man bør tenke nøye gjennom hvordan man vekter oppgaver. Hvis en ikke skal bruke poeng bør denne settes til 0.

Om man ønsker å ha et bilde som vises før oppgaveteksten kan man legge inn dette under «Hovedillustrasjon». PDF dokument kan brukes til å vise et PDF dokument ved siden av oppgaveteksten og interaksjonsfeltet. Denne funksjonen kan være nyttig dersom man har en lengre informasjonstekst som bør være lett tilgjengelig for studentene uten at man må gå til toppen av siden. Eksempler på dette kan være lover og dommer ved juseksamener, eller tabeller som skal avleses ved f.eks metode eksamener. Etiketter kan brukes til å kategorisere oppgaven slik at man kan lage sitt eget eksamensarkiv og enkelt søke opp oppgaver i oppgavebanken.

På «Lagre» menyen (5) finner man funksjoner for å lagre og lukke oppgaven. I tillegg finner man funksjoner for å dele oppgaven med andre brukere og for forhåndsvisning. Forhåndsvisning viser hvordan oppgaven ser ut for studenter som gjennomfører oppgaven. Man bør alltid forhåndsvise oppgaven etter at man har gjort endringer.


Vektrøylinjen

Verktøylinje.png

På verktøylinjen øverst i redigeringsfeltet finner man flere muligheter for å formatere oppgaveteksten (2). Disse samsvarer i høy grad med verktøy man finner i vanlige kontorpakker som Office. Det er også mulighet for å lage oppgaven i Word og lime inn teksten i Inspera i etterkant. For å beholde formateringen man eventuelt har gjort i Word må man velge «Lim in fra Word» funksjonen (1). Man vil alltid få opp en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut i Inspera. Merk at ikke alt formatering lar seg kopiere. Verktøylinjen gir også en del ekstra funksjoner som kan være nyttige (3). Det er blant annet mulig å skrive inn formler i TeX format, legge inn tabeller og filer, og legge inn lenker til andre nettsider. Merk at lenker og filer ikke vil virke ved bruk av Safe Exam Browser (SEB , nettleseren som studentene gjennomfører skoleeksamen i og som stenger tilgang til ressurser på maskinen sin og på nett under eksamen, og bruk av disse funksjonene egner seg derfor sjelden til skriftlig skoleeksamen.

Flervalg (ett svar)

Redigeringsiden for flervalg med ett svar er i stor grad lik siden for langsvar. Hovedforskjellen er at oppgaven er automatisk rettet, og at man her har et annet interaksjonsfelt, hvor studentene skal velge mellom alternativer i stedet for å skrive inn tekst. Dette medfører også at en har flere innstillinger å ta hensyn til. Man kan legge til flere interaksjonsfelt i samme oppgave ved å velge «Sett inn element».

Flervalg ett.png


Etter å ha valgt interaksjonsfeltet (1) ved å trykke på det vil en få opp en del innstillinger til høyre på siden (2). Det første man bør gjøre er å fylle inn tekst for svaralternativene. Man kan fjerne alternativer ved å trykke på «X» og legge til svaralternativer ved å velge «Legg til svaralternativ». Man kan også bruke «rik tekst» for å legge inn matematiske formler etc.

Flervalg alternativer.png


Under «innstillinger» (1) for interaksjonsfeltet kan man velge om man skal ha en øvre poenggrense for spørsmålet, og om alternativene skal være i tilfeldig rekkefølge.

Instillinger.png


Poeng

Det er spesielt viktig at man tenker nøye gjennom oppsett av poeng (1). På automatisk rettede oppgaver må man ta spesielt hensyn til vekting av oppgavesettet som helhet. Det er ikke mulig å endre vekting av poeng i etterkant av en gjennomført prøve, og en må derfor ha kontrollert at fasit og vektig stemmer før prøven skal gjennomføres. Man bør alltid forhåndsvise oppgavesettet og gå gjennom prøven og sjekke at fasit og poeng stemmer før prøven skal gjennomføres. Legg også merke til at «Poeng for ubesvart» (2) kun gjelder dersom ingen av oppgavene på denne siden er besvart. «Poeng for alle riktige» (3) er maks antall poeng man får dersom alle svarene er riktige.

Poeng.png

Deling

Inspera inneholder funksjoner for å samarbeide om og dele oppgaver og oppgavesett med andre brukere. Man kan dele hele oppgavesett eller kun enkle oppgaver med andre. Ikonet for å dele oppgaver og oppgavesett er likeens og ser slikt ut:

Dele ikon.png

Om man skal velge å dele hele oppgavesett eller kun enkelte oppgaver handler i stor grad om hvor mange personer som skal være involvert i å lage oppgaven og hvordan man ønsker å samarbeide. En av utfordringene med samarbeid i den nåværende versjonen av Inspera er at kun en bruker kan redigere ett oppgavesett om gangen. Dersom man er mange som skal samarbeide om et oppgavesett anbefales det derfor at man enkeltvis lager oppgaver gjennom «oppgavebanken» og har en eller to hovedansvarlige som man deler oppgaven(e) med, og som samler og setter sammen oppgavesettet. Er man få, kan man gjerne dele hele oppgavesettet, men kan for eksempel bruke seksjoner til å enkelt holde oversikten.


Dele.png

Selve delprosessen er relativt enkel. Etter at man har trykket deleknappen vil man få opp «deling med brukere». Her kan man se hvilke brukere som har tilgang til oppgavesettet (1). Man kan også legge til flere brukere (3). For å legge til en bruker kan man skrive inn navn eller Sebra-brukernavn dersom man kjenner til dette. Søkefunksjonen for navn er additiv slik at dersom man skriver «Siv Erstad» vil alle som heter Siv til fornavn og alle som heter Erstad til etternavn dukke opp. Brukernavn er unikt, så den mest effektive søkemåten vil alltid være brukernavn. Dersom man huker av for send e-post vil brukeren få en epostmelding om at han/hun er lagt til oppgavesettet. Når man er ferdig velger man «Fullfør» (3) for å avslutte.